X

ผู้ว่าฯ ตรัง ลงพื้นที่ร.ร.บ้านตะเสะสั่งทุกหน่วยงานเร่งแก้ไขความเดือดร้อนทันที

ผู้ว่าฯ ตรัง ลงพื้นที่ตรวจสอบโรงเรียนบ้านตะเสะ อ.หาดสำราญ หลังได้รับรายงานนักเรียนและบุคลากรประสบปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภคเนื่องจากน้ำประปาหมู่บ้านไม่ไหล พร้อมสั่งการทุกหน่วยงานเร่งแก้ไขความเดือดร้อนทันที

วันที่ 21 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น.   ที่โรงเรียนบ้านตะเสะ หมู่ที่ 4 ตำบลตะเสะ อำเภอหาดสำราญ จังหวัดตรัง นายขจรศักดิ์  เจริญโสภา  ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง พร้อมด้วย นายมนต์ชัย หนูสาย นายอำเภอหาดสำราญ นายนิคม ชายหมาด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะเสะ นางชุลีกร ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1,

นางสาวณัฐยาน์ ทวีวงศ์หัวหน้าสำนักงานจังหวัดตรัง,  นางสาวราชฎา เสรีรักษ์  ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่โรงเรียนบ้านตะเสะ หมู่ที่ 4  ตำบลตะเสะ อำเภอหาดสำราญ จังหวัดตรัง เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงร่วมกับบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนบ้านตะเสะ หลังได้รับรายงานนักเรียนและบุคลากรประสบปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภคเนื่องจากน้ำประปาหมู่บ้านไม่ไหล

นายขจรศักดิ์  เจริญโสภา   ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง กล่าวว่า ตามที่ปรากฏมีการนำเสนอข่าวทางสื่อมวลชนกรณีขาดแคลนน้ำอุปโภค เนื่องจากน้ำประปาหมู่บ้านไม่ไหลทำให้นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านตะเสะ หมู่ที่ 4  ตำบลตะเสะ อำเภอหาดสำราญ จังหวัดตรัง ประสบปัญหาและมีความเดือดร้อน ซึ่งในวันนี้ตนเองพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบกรณีดังกล่าวแล้ว พบว่า น้ำประปาในบริเวณพื้นที่โรงเรียนดังกล่าว มีระบบน้ำประปาแต่น้ำประปามีไม่เพียงพอ เนื่องจากการผลิตน้ำประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลตะเสะมีแหล่งน้ำดิบไม่เพียงพอ นอกจากนี้

โรงเรียนมีถังสำรองน้ำขนาดใหญ่ จำนวน 10 ถัง แต่มีสภาพชำรุด 6 ถัง ซึ่งจากปัญหาดังกล่าว จังหวัดตรังจึงได้ดำเนินการแก้ไขปัญหา ดังนี้  1. อำเภอหาดสำราญ ได้ดำเนินการนำถังสำรองน้ำขนาด 1,500 ลิตร จำนวน 1 ถัง ติดตั้งให้กับโรงเรียนเรียบร้อยแล้ว ส่วนอีก 2 ถัง จะติดตั้งแล้วเสร็จภายในวันที่  22 สิงหาคม 2565   2. องค์การบริหารส่วนตำบลตะเสะ จะดำเนินการซ่อมแซมถังสำรองน้ำขนาดใหญ่ให้สามารถรองรับน้ำได้จำนวน 4 ถัง (ถังละประมาณ 5,000 ลิตร)

สามารถรองรับการใช้น้ำให้กับนักเรียน  และบุคลากรได้อย่างน้อย 15 วันต่อการสำรองน้ำ  1 ครั้ง และเติมน้ำสำรองให้เต็มทุก 2 วัน เพื่อให้มีน้ำใช้เพียงพออย่างต่อเนื่องและให้เชื่อมต่อระบบน้ำสำรองเข้ากับระบบประปาหลัก พร้อมทั้งจะติดตั้งเครื่องปั้มน้ำให้มีแรงดันให้เพียงพอ  3. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 จะติดตั้งรางน้ำฝนรอบอาคารเรียนเพื่อรองรับน้ำฝนสำรองไว้ในถังเก็บน้ำ

อย่างไรก็ตาม ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง กล่าวเพิ่มเติมว่า การดำเนินการแก้ไขปัญหาในระยะแรกจะสามารถสำรองปริมาณน้ำไว้ใช้เพียงพอสำหรับนักเรียนและบุคลากรจำนวน 150 คน ส่วนการแก้ปัญหาในระยะยาวสำหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลตะเสะได้ตั้งงบประมาณในข้อบัญญัติเพื่อขุดเจาะบ่อบาดาลผลิตน้ำให้เพียงพอกับความต้องการใช้น้ำในพื้นที่

ที่ผ่านมามีปัญหาอุปสรรคในการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อจัดหาแหล่งน้ำดิบ เนื่องจากพื้นที่ติดทะเลน้ำจะกร่อยและน้ำเป็นสนิม จึงไม่สามารถนำมาเป็นน้ำดิบในการผลิตประปาได้ ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลตะเสะ อยู่ระหว่างการจัดหาพื้นที่ที่มีความเหมาะสมและมีน้ำดิบที่มีคุณภาพในการผลิตน้ำประปา ทั้งนี้ทางจังหวัดตรังจะได้ประสานกับทางการประปาส่วนภูมิภาคสาขาย่านตาขาว ให้ตั้งงบประมาณในปี 2567 เพื่อติดตั้งจ่ายน้ำประปามายังพื้นที่ดังกล่าวต่อไป

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน