X

เทศบาลนครตรังจับมือ TK Park เตรียมสร้างนครตรัง นครแห่งการเรียนรู้

เทศบาลนครตรัง ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับสถาบันอุทยานการเรียนรู้ (TK Park) สร้างสรรค์และส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ชุมชน เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มุ่งเน้นส่งเสริมบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ เป็นศูนย์การเรียนรู้ที่ทันสมัย (City Hall Complex) เป็นศูนย์กลางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างยั่งยืน ห้องสมุดมีชีวิต ห้องสมุดเคลื่อนที่ สำหรับประชาชนทุกช่วงวัย

เทศบาลนครตรัง : วันนี้ 15 มิถุนายน 2565 ที่ ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สาขาตรัง นายภูวนัฐ สมใจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานการประชุมแถลงข่าวและพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือสร้างสรรค์ และส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ชุมชน โดยมี ดร.สัญญา ศรีวิเชียร นายกเทศมนตรีนครตรัง ,นายนิวรณ์ แสงวิสุทธิ์ รองนายกเทศมนตรีนครตรัง ,นายกิตติรัตน์  ปิติพานิช    ผู้อำนวยการสถาบันอุทยานการเรียนรู้ และนายอิสระ โพธิจันทร์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาเครือข่ายอุทยานการเรียนรู้ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

ดร.สัญญา ศรีวิเชียร นายกเทศมนตรีนครตรัง กล่าวว่า การร่วมจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างสถาบันอุทยานการเรียนรู้ และเทศบาลนครตรัง สืบเนื่องจากเทศบาลนครตรัง  ได้มีการก่อสร้างอาคารแสดงศิลปวัฒนธรรมพระยารัษฎานุประดิษฐ์ มหิศรภักดี (คอซิมบี้ ณ ระนอง) เพื่อให้การก่อสร้างอาคารเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน จึงจัดตั้งอุทยานการเรียนรู้และพิพิธภัณฑ์นครตรังภายในอาคารดังกล่าว

เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มุ่งเน้นส่งเสริมบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ เป็นศูนย์การเรียนรู้ที่ทันสมัย (City Hall Complex) เป็นศูนย์กลางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างยั่งยืน ห้องสมุดมีชีวิต ห้องสมุดเคลื่อนที่ สำหรับประชาชนทุกช่วงวัยได้มีโอกาสเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ เพื่อก้าวสู่นครแห่งการเรียนรู้ เตรียมคนให้พร้อมยุค Thailand 4.0 ซึ่งในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือเป็นย่างดีจากสถาบันอุทยานการเรียนรู้ที่จะร่วมมือในการสร้างสรรค์ ส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ให้กับประชาชนทั้งในเขตเทศบาลนครตรังและพื้นที่ใกล้เคียง

ด้าน นายกิตติรัตน์ ปิติพานิช ผู้อำนวยการสถาบันอุทยานการเรียนรู้ กล่าวว่า การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ สัมผัสได้ถึงความมุ่งมั่น และตั้งใจของเทศบาลนครตรังที่ได้ประสานงานอย่างจริงจังเพื่อผลักดันให้เกิด “อุทยานการเรียนรู้นครตรัง” ให้จังหวัดตรัง ได้มีแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัย  น่าสนใจ เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายทุกช่วงวัย โดย TK PARK พร้อมที่จะทำหน้าที่เป็น“เพื่อนร่วมคิด ร่วมทำงาน”ให้คำปรึกษาถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ต่างๆ

เพื่อให้อุทยานการเรียนรู้นครตรังได้เป็นพื้นที่สำคัญของเมือง ที่จะมีบทบาทสำคัญในการพัฒนา “คน” ที่มีคุณภาพผ่านกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิต  ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ จะเป็นเครื่องมือที่จะส่งผล  ต่อการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน และน่าอยู่  ทั้งนี้ หลังจากการลงนามความร่วมมือเรียบร้อยแล้ว จะได้ร่วมดำเนินการจัดประชุมระดมความคิดเห็น จากภาคส่วนต่างๆ รวมทั้งเด็กและเยาวชน ประชาชนในพื้นที่ เกี่ยวกับความต้องการและการมีส่วนร่วมในการจัดตั้งอุทยานการเรียนรู้ในพื้นที่ต่อไป.

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน