X
ตรังปลอดโฟม, ลดพลาสติก, ขับเคลื่อนสู่เศรษฐกิจสีเขียว,

ตรังปลอดโฟม ลดพลาสติก ขับเคลื่อนสู่เศรษฐกิจสีเขียว

ตรังเป็นจังหวัดแรกของประเทศในการประกาศเจตนารมณ์  “ตรังปลอดโฟม ลดพลาสติก ขับเคลื่อนสู่เศรษฐกิจสีเขียว : รวมพลังฟื้นฟู กอบกู้มหาสมุทร เนื่องในวันทะเลโลก 2565”

ตรังปลอดโฟม : วันที่ 15 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น. ที่ท่าเทียบเรือปากเมง  ต.ไม้ฝาด  อ.สิเกา  จ.ตรัง  นายอนุชา  สะสมทรัพย์  ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “ตรังปลอดโฟม ลดพลาสติก ขับเคลื่อนสู่เศรษฐกิจสีเขียว : รวมพลังฟื้นฟู กอบกู้มหาสมุทร เนื่องในวันทะเลโลก 2565”  โดยมี นายเฉลิมชัย ปาปะทา อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กล่าวรายงานถึงการจัดกิจกรรม

การจัดงานในวันนี้เป็นความร่วมมือระหว่าง จังหวัดตรัง มูลนิธิอันดามัน สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตรัง ชมรมชาวประมงพื้นบ้านจังหวัดตรัง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ที่จะร่วมกันขับเคลื่อนจังหวัดตรังสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดงานเพื่อประกาศเจตนารมณ์ของผู้ที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนจังหวัดตรัง

สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ตาม Road Map การจัดการขยะพลาสติกของประเทศไทย พ.ศ.2561-2573 โดยการประกาศให้จังหวัดตรังเป็นเมืองปลอดโฟม และลดพลาสติกภายในปี 2565 และรณรงค์ สร้างจิตสำนึกให้คนไทยหันมาใส่ใจและร่วมกันอนุรักษ์ทะเลไทยให้ยั่งยืน โดยกระตุ้นให้ทุกคนตระหนักและเข้ามามีส่วนร่วมในการฟื้นฟู เพื่อพลิกฟื้นคืนชีวิต คืนสุขภาพให้กับทะเลและมหาสมุทรของเรา เนื่องในวันทะเลโลก เมื่อวันที่ 8 มิถุนายนที่ผ่านมา

ทั้งนี้นอกจากจะมีพิธีเปิดงาน ยังมีการมอบปลาการ์ตูน มอบประกาศเกียรติคุณยกย่องเชิดชูเกียรติให้แก่ชุมชนที่มีผลงานดีเด่นด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน มอบสัญลักษณ์โครงการตรังยั่งยืน ทำความดีด้วยหัวใจลดภัยสิ่งแวดล้อม

นายขจรศักดิ์   เจริญโสภา  ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ได้กล่าวประกาศเจตนารมณ์เจตนารมณ์  “ตรังปลอดโฟม ลดพลาสติก ขับเคลื่อนสู่เศรษฐกิจสีเขียว : รวมพลังฟื้นฟู กอบกู้มหาสมุทร เนื่องในวันทะเลโลก 2565”  โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมเป็นสักขีพยานในการประกาศเจตนารมณ์ อีกทั้งมีการปล่อยเต่าตนุคืนสู่ทะเล  และมอบธงความร่วมมืองดใช้โฟมและพลาสติก ให้กับร้านค้าร้านอาหารในพื้นที่อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหมอีกด้วย.

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน