พอ.สว.ตรัง ร่วมกับ อบจ.ตรัง ฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มให้กลุ่มคนเปราะบางถึงบ้าน

พอ.สว.ตรัง ร่วมกับ อบจ.ตรัง บูรณาการเครือข่ายทางการแพทย์ฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มเติมเต็มป้องกันโรคโควิด-19 ให้กับกลุ่มคนเปราะบางถึงบ้าน ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ 70 ปี ขึ้นไป และผู้ด้อยโอกาส ได้รับวัคซีนซิโนฟาร์มป้องกันโรคโควิด-19 จำนวน 5,000 โดส จำนวน 2,500 คน

พอ.สว.ตรัง วันที่ 8 กันยายน 2564 ณ อาคารริมสระกะพังสุรินทร์ หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดตรัง นายบุ่นเล้ง โล่สถาพรพิพิธ นายก อบจ.ตรัง พร้อมคณะผู้บริหาร ปลัด อบจ.ตรัง  สมาชิกสภา อบจ.ตรัง  รอง ผอ.รพ.ตรัง ผอ.รพ.โรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้ จังหวัดตรัง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง เจ้าหน้าที่ อสม.เทศบาลนครตรัง เจ้าหน้าที่กลุ่มงานการพยาบาลชุมชน รพ.ตรัง

ร่วมในพิธีฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ซิโนฟาร์ม ของอบจ.ตรัง ให้กับประชาชนที่เป็นผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ 70 ปีขึ้นไป และผู้ด้อยโอกาส จำนวน 105 คน โดยมีผู้มารับบริการฉีดวัคซีนที่จุดบริการและบริการฉีดวัคซีนให้กับผู้ป่วย ติดเตียงถึงบ้าน โดยเจ้าหน้าที่กลุ่มงานการพยาบาลชุมชน รพ.ตรัง ได้มอบกล่องยาสามัญประจำบ้าน และเจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง มอบตะกร้าน้ำใจให้กับกลุ่มคนเปราะบางด้วย

นายบุ่นเล้ง โล่สถาพรพิพิธ  นายก อบจ.ตรัง กล่าวว่า  ผมรู้สึกดีใจเป็นอย่างยิ่งที่ อบจ. ตรังเป็นส่วนหนึ่ง ในการร่วมเติมเต็มวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ให้กับพี่น้องประชาชน ที่เป็นผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ 70 ปีขึ้นไป และผู้ด้อยโอกาส จำนวน 105 คน คิดเป็น 210 โดส ผมขอขอบคุณสมาชิก พอ.สว.

ทุกท่าน สมาชิกสภาอบจ.ตรัง และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่มาให้บริการพี่น้องประชาชนในวันนี้ และรวมถึงบริการพี่น้องประชาชน ถึงที่บ้านอีกด้วย ขอพระบารมีแห่งสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ผู้ก่อตั้งมูลนิธิ พอ.สว.และพระบารมีแห่งสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี  องค์ประธานมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ปกปักรักษา ให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญตลอดไป

ทั้งนี้ จังหวัดตรังได้รับพระราชทานวัคซีนซิโนฟาร์มป้องกันโรคโควิด-19 จำนวน 5,000 โดส จำนวน 2,500 คน จากสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ให้กับผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ 70 ปี ขึ้นไป และผู้ด้อยโอกาส ในจังหวัดตรัง

โดยหน่วยแพทย์ พอ.สว. เป็นผู้ดำเนินการฉีด เข็มที่ 1 ในวันนี้ พร้อมกันทั้งจังหวัดตรัง และฉีดเข็มที่ 2 ในวันที่ 29 กันยายน 2564  โดย อบจ.ตรัง สนับสนุนวัคซีนซิโนฟาร์มเพื่อมาเติมเต็ม ให้พอ.สว. เป็นผู้ดำเนินการฉีดให้กับกลุ่มคนเปราะบางในจังหวัดตรัง อีกจำนวน 210 โดส จำนวน 105 คน เพื่อให้ได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 อย่างทั่วถึง.

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน