X
นายกฯสวนปาล์ม,ราคาปาล์มน้ำมัน,แก้ไขปัญหาราคาปาล์ม, เกษตรกรตรัง,วิกฤตราคาปาล์ม,

นายกฯสวนปาล์มหารือผู้ว่าฯตรัง เร่งแก้ปัญหาราคาผลผลิตปาล์มน้ำมันตกต่ำ

นายกสมาคมชาวสวนปาล์มน้ำมันจ.ตรัง เข้าหารือกับ นายลือชัย เจริญทรัพย์ ผู้ว่าฯตรัง แก้ปัญหาราคาผลผลิตปาล์มน้ำมันตกต่ำ

วันที่ 16 พฤศจิกายน  2561 เวลา 14.00 น. ณ นายชัยฤทธิ์ ถ่ายย้วน นายกสมาคมชาวสวนปาล์มน้ำมันจังหวัดตรัง พร้อมด้วยนายประมวล โอบอ้อม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดตรัง นายถาวร ศรีสุข นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ นายบุญเจือ สมทิพย์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดตรัง เจ้าหน้าที่จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง

เข้าหารือกับนายลือชัย เจริญทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง โดยนายกสมาคมชาวสวนปาล์มน้ำมันจังหวัดตรังมาติดตามการแก้ปัญหาราคาผลผลิตปาล์มน้ำมันตกต่ำ ตามที่ได้ยื่นหนังสือถึงรัฐบาลแล้ว และปรึกษาหารือการแก้ไขปัญหาราคาผลผลิตปาล์มน้ำมันตกต่ำ ซึ่งตอนนี้ราคาผลผลิตปาล์มน้ำมัน กิโลกรัมละ 2.30 บาท จากต้นทุนการผลิตปาล์มน้ำมันของจังหวัดตรัง เฉลี่ย 2.68 บาทต่อกิโลกรัม ต้นทุนการผลิตปาล์มน้ำมันตามระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ เฉลี่ย 2.27 บาทต่อกิโลกรัม แต่ถ้าคิดราคาต้นทุนจริงตามหลักเศรษฐศาสตร์ทั้งค่าที่ดิน ค่าเครื่องมือ เครื่องจักร ค่าพันธุ์ ค่าดูแลรักษา ฯ ต้นทุนการผลิต 4.60 บาทต่อกิโลกรัม   

สรุปสถานการณ์การผลิตปาล์มน้ำมันปี 2561 จังหวัดตรังมีพื้นที่ปลูกจำนวน 201,318 ไร่ พื้นที่ให้ผลผลิตแล้วจำนวน 168,787 ไร่ ผลผลิตเฉลี่ย 2,990 กิโลกรัมต่อไร่ ผลผลิตรวม 504,937 ตันต่อปี จากราคาต้นทุนการผลิตปาล์มในจังหวัดตรัง

ทางด้านนายชัยฤทธิ์ ถ่ายย้วน นายกสมาคมชาวสวนปาล์มน้ำมันจังหวัดตรัง ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนถึงการเข้าพบนายลือชัย เจริญทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เพื่อปรึกษาการแก้ไขปัญหาราคาผลผลิตปาล์มน้ำมันตกต่ำ และการยื่นหนังสือไปยังรัฐบาลเพื่อแก้ปัญหาที่ผ่านมา ขอให้ราคาปาล์มน้ำมัน ให้ได้ราคาที่ 4.50 บาทต่อกิโลกรัม 

นายลือชัย เจริญทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ได้ให้คำแนะนำสมาคมชาวสวนปาล์มน้ำมันจังหวัดตรัง ให้คิดหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาแนวทางปฏิบัติเพิ่มเติม จากข้อเสนอที่ได้เสนอไปยังรัฐบาลแล้ว ให้เป็นแนวในการปฏิบัติ โดยประสานงานบูรณาการกับหน่วยงานภาครัฐ เช่น สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงพลังงาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โรงงานรับซื้อผลผลิตปาล์มน้ำมัน เป็นต้น เพื่อเสนอแนวทางในการดำเนินการให้ราคาปาล์มน้ำมันสูงขึ้นตามที่ได้กำหนดไว้ คือ 4.50 บาทต่อกิโลกรัม ต่อไป

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน