โควิด- 19, การท่องเที่ยว, Amazing Thailand, Safety &Health, ,SHA, สุขภาวะดี,

ตรังเตรียมความพร้อมที่จะเปิดการท่องเที่ยวปีนี้ให้ได้ เร่งสร้างการรับรู้ เร่งผู้ประกอบการ

ตรังเตรียมประกาศชนะโควิด 19 รับไฮซีซั่นใหม่ พร้อมมอบป้ายสัญลักษณ์มาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย Amazing Thailand Safety &Health  Administration : SHA เตรียมความพร้อมของธุรกิจภาคการท่องเที่ยวและบริการ สร้างความเชื่อมั่นในเรื่องความปลอดภัยด้านสุขอนามัย ตลอดจนยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวของจังหวัดตรังให้เป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีสุขภาวะที่ดี

การท่องเที่ยว : วันที่ 24 สิงหาคม 2564 ที่มหาวิทยาลัยสงขลานัครินทร์ วิทยาเขตตรัง นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานพิธีมอบป้ายสัญลักษณ์มาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย Amazing Thailand  Safety &Health  Administration : SHA โดยนายกิจจา ไวชมพู ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง นายแพทย์บรรเจิด สุขพิพัฒปานนท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรัง

นางสาวลดาวัลย์ ช่วยชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานจังหวัดตรัง สภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดตรัง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ประกอบการภาคการท่องเที่ยวและบริการ ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ด้านสุขอนามัย เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของธุรกิจภาคการท่องเที่ยวและบริการ สร้างความเชื่อมั่นในเรื่องความปลอดภัยด้านสุขอนามัย ตลอดจนยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวของจังหวัดตรังให้เป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีสุขภาวะที่ดี

ทั้งนี้จังหวัดตรังมีสถานประกอบการ กลุ่มท่องเที่ยวโดยชุมชน และหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบแหล่งท่องเที่ยว ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย Amazing Thailand  Safety &Health  Administration : SHA ในเดือนมกราคม 2564 ผ่านการรับรองจำนวน 63 แห่ง ปัจจุบันสถานประกอบการผ่านการรับรองเพิ่มขึ้นอีกจำนวน 63 แห่ง รวมเป็น 130 แห่ง  ประเภทโรงแรมและที่พัก สถานที่จัดประชุม จำนวน 33 แห่ง  ประเภทบริษัทนำเที่ยว จำนวน 23 แห่ง  ประเภทภัตตาคาร ร้านอาหาร/สตรีทฟู้ด ธุรกิจประเภทยานพาหนะ จำนวน 21 แห่ง  ประเภทนันทนาการและสถานที่ท่องเที่ยว จำนวน 10 แห่ง  ประเภทสุขภาพและความงาม จำนวน 5 แห่ง ประเภทร้านค้า ของระลึกและร้านค้าอื่นๆ จำนวน  4 แห่ง ประเภทกีฬาเพื่อการท่องเที่ยว จำนวน 1 แห่ง และห้างสรรพสินค้า และศูนย์การค้า จำนวน 1 แห่ง ซึ่งมีผู้เข้าร่วมรับป้ายสัญลักษณ์จำนวน 87 คน

นายขจรศักดิ์ เจริญโสภาผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง กล่าวว่า แนวโน้มผู้ติดเชื้อโควิด -19 ดีขึ้น ผู้ติดเชื้อลดลงก็จะเหลือคลัสเตอร์ในโรงงานอุตสาหกรรมซึ่งได้เข้าไปซิลโรงงานที่ติดเชื้อได้  นาวโน้มการท่องเที่ยวจังหวัดตรังคาดการว่าปลายเดือนนี้ในเรื่องการท่องเที่ยวที่ทางรัฐบาลได้ประกาศเปิดการท่องเที่ยว การที่จะให้นักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวจังหวัดตรังเองต้องมีศักยภาพเตรียมพร้อมในหลายเรื่องอย่างผู้ประกอบการมีเครื่องหมายมาตรฐาน SHAที่นักท่องเที่ยวให้การรับรองสามารถยืนยันได้ว่าได้มาตรฐานSHA คนที่มาเที่ยวมั่นใจในการปลอดโรค

นอกจากจังหวัดตรังจะขายธรรมชาติแล้วเรายังหาศักยภาพสิ่งที่เป็นต้นทุนของจังหวัดตรัง ซึ่งตอนนี้ได้รับงบประมาณที่จะทำเรื่องของสวนสาธารณะกลางเมืองตรัง หรือเรียกว่าจัตุรัสเมืองตรังใช้งบของกรมโยธาและผังเมืองซึ่งจะเริ่มในปี 65 เลย และอีกหลายโครงการ เช่น สนามบินตรัง กำลังปรับปรุงก่อสร้างซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 66 ท่าเทียบเรือจะแล้วเสร็จในปลายปีนี้

เรื่องการฉีดวัคซีนในขณะนี้ตรังมีประชากร 640,000 คน เป้าที่ตั้งไว้ 70 เปอร์เซ็นต์ ประมาณ 420,000 คน ตอนนี้เราฉีดไปได้ 160,000คน คิดเป็นร้อยละ 38-39 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งคาดว่าสัปดาห์หรือสิ้นเดือนนี้ประชากรของตรังฉีดวัคซีนเกิน 40เปอร์เซ็นต์ขึ้นไป และตอนนี้วัคซีนที่รัฐบาลสั่งกำลังทยอยเข้ามาให้พี่น้องชาวจังหวัดตรังได้ฉีดคาดว่าปลายปีนี้ใกล้เคียงกับเป้าหมาย 70 เปอร์เซ็นต์

ตรังเตรียมความพร้อมที่จะเปิดการท่องเที่ยวปีนี้ให้ได้ เราเร่งเรื่องสร้างการรับรู้เร่งผู้ประกอบการ 9 ประเภทให้ผ่านเครื่องหมายมาตรฐาน SHA

ทางด้าน นายสมศักดิ์ เสือบุญทอง นายกสมาคมการท่องเที่ยวและโรงแรมจังหวัดตรัง ผู้ประกอบการบริษัทจารวีย์ทัวร์ กล่าวว่า สิ่งที่ผู้ประกอบการ นักท่องเที่ยวเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งทำในขณะนี้การเร่งฉีดวัคซีนครบ  70-80  เปอร์เซ็นต์ถึงจะเปิดการท่องเที่ยวได้ ตามกำหนดที่ทางนายกรัฐมนตรีประกาศเปิดการท่องเที่ยวภายใน 120 วัน แต่ขณะนี้จังหวัดตรังยังฉีดวัคซีนไม่ถึง 50 เปอร์เซ็นต์เลย ก่อนจะถึงวันที่ 1 ตุลาคมนี้อยากให้ฉีดวัคซีนได้ 70 เปอร์เซ็นต์เพื่อให้เปิดการท่องเที่ยวได้

ผู้ประกอบการมีเครื่องหมายมาตรฐาน SHA ประมาณ 70-80  เปอร์เซ็นต์แล้ว คิดว่าพร้อมที่จะรับนักท่องเที่ยวที่ฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม ผ่านการตรวจของสาธารณสุขมาแล้วเข้ามาเที่ยวจังหวัดตรัง ส่วน สถานประกอบการ ผู้ประกอบการเตรียมความพร้อมทำความสะอาดเพื่อรองรับการท่องเที่ยว ส่วนมั่นใจหรือไม่ว่าจะได้เปิดการท่องเที่ยวช่วงไฮซีซั่นนั้น ต้องดูว่ามีผู้ติดเชื้อน้อยลง คนสามารถเดินทางข้ามจังหวัดได้ และต้องฉีดวัคซีนครบโดสจึงเชื่อมันว่าจังหวัดตรังมาท่องเที่ยวได้ เอาไทยเที่ยวไทยก่อนดีกว่า.

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน