อบจ.ตรัง, ฉีดวัคซีน,ป้องกันโควิด-19, ซิโนฟาร์ม, drive thru, ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง,

อบจ.ตรัง ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 พร้อมเปิดเปิดบริการช่องทางพิเศษ drive thru

อบจ.ตรัง บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 (ซิโนฟาร์ม) เข็มแรกให้กับประชาชนแล้ว 6 อำเภอ จำนวนกว่า 37,000 คน พร้อมเปิดบริการช่องทางพิเศษ drive thru ให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยโรคเรื้อรังหรือจำเป็นต้องใช้รถเข็น หญิงมีครรภ์

drive thru : 19 สิงหาคม 2564 องค์การบริหารส่วนจังหวดตรัง ได้ร่วมกับโรงพยาบาลโรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้ จังหวัดตรัง และโรงพยาบาลรัฐทั้ง 10 อำเภอ รวมถึงสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง เครือข่ายทางการแพทย์ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 (ซิโนฟาร์ม) เข็มแรก ให้กับประชาชน จำนวน 6 อำเภอ กว่า 9,000 คน

ประกอบด้วย จุดที่ 1 อำเภอเมืองตรัง ณ ศูนย์บริการฉีดวัคซีน ณ โรงแรมเรือรัษฎา อำเภอเมืองตรัง ซึ่งบริการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนจำนวนกว่า 5,200 คน โดยทีมฉีดวัคซีนเคลื่อนที่โรงพยาบาลโรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้ จังหวัดตรัง ตั้งแต่เวลา 07.45 -16.00 น. ซึ่งได้ระดมทีมบุคลากรทางการแพทย์ รพ.โรคผิวหนังฯ

นักศึกษาหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล จิตอาสาพยาบาลข้าราชการบำนาญ สาธารณสุขอำเภออำเภอเมืองตรัง โรงพยาบาลตรังและเจ้าหน้าที่อบจ.ตรัง ประมาณ 160 คน ดำเนินการอำนวยความสะดวก เพื่อความรวดเร็วในการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้กับประชาชน และได้เปิดบริการช่องทางพิเศษ drive thru ให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยโรคเรื้อรังหรือจำเป็นต้องใช้รถเข็น หญิงมีครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป และพระสงฆ์

โดยให้ญาติขับรถเข้าไปรับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ที่บริเวณใต้สะพานลอยของโรงแรมเรือรัษฎา โดยที่ผู้รับบริการไม่ต้องลงจากรถ หรือไม่ต้องเข้าไปยังจุดฉีดวัคซีนในโรงแรม ซึ่งครั้งนี้ประชาชนให้ความสนใจใช้บริการจำนวนมากถึง 74 คน ซึ่งได้ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับกลุ่มเป้าหมายได้เป็นอย่างดี

นอกจากนั้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง โรงพยาบาลและเครือข่ายทางการแพทย์ได้ให้บริการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มให้กับประชาชน จุดที่ 2 ที่ศาลาประชาคมอำเภอห้วยยอด จุดที่ 3 ศาลาประชาคมอำเภอสิเกา จุดที่ 4 ศาลาประชาคมอำเภอวังวิเศษ จุดที่ 5 อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลนาโยงเหนือ และจุดที่ 6 โรงพยาบาลกันตัง ซึ่งการทำงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ข้อมูลการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มให้กับประชาชนในจังหวัดตรัง ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ตั้งแต่วันที่ 2 – 19 สิงหาคม 2564 ขณะนี้ฉีดเข็มแรกเสร็จแล้วจำนวน 6 อำเภอ ประกอบด้วย อำเภอรัษฎา อำเภอหาดสำราญ อำเภอปะเหลียน อำเภอเมืองตรัง อำเภอนาโยง และอำเภอสิเกา ประชาชนตามเป้าหมายจะได้รับวัคซีนแล้วกว่า 37,000 คน ซึ่งจะบริการฉีดจนครบ 44,000 คน ครอบคลุมทั้ง 10 อำเภอ ตามที่ได้รับการจัดสรรวัคซีนจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ภายใน 31 สิงหาคม 2564 นี้.

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน