X
ปลาซิวควาย,ปลาหมอ,ปลาสร้อยนกเขา,พันธุ์ปลาไทย,ประมงจังหวัดตรัง,พาะเลี้ยงสัตว์น้ำ,

ตรังประมงจังหวัดจับมือศูนย์วิจัยฯสัตว์น้ำจืดร่วมปล่อยพันธุ์ปลาไทยในแหล่งน้ำจืด

ประมงจังหวัดตรัง ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดตรัง ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำภายใต้โครงการ “อนุรักษ์พันธุ์ปลาไทยในแหล่งน้ำจังหวัดตรัง” เพื่อเป็นการอนุรักษ์พันธุ์ปลาไทยที่กำลังจะสูญหาย  อีกทั้งประชาชนสามารถมาซื้อพันธุ์พันธุ์ไปเพาะเลี้ยง ในการสร้างรายได้ให้กับครอบครัวอีกด้วย

ประมงจังหวัดตรัง : วันนี้ 15 กรกฎาคม 2564  ที่ฝายแม้วต้นน้ำห้วยทรายขาว  หมู่ที่ 2 ตำบลช่อง อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง นายประโยชน์ สมศักดิ์ นายอำเภอนาโยง เป็นประธานในพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำภายใต้โครงการ “อนุรักษ์พันธุ์ปลาไทยในแหล่งน้ำจังหวัดตรัง” โดยมี นายโกวิทย์  เก้าเอี้ยน  ประมงจังหวัดตรัง

พร้อมด้วย นางสุวรรณดี  ขวัญเมือง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดตรัง นายเสกสรรค์ มัจฉา ประมงอำเภอหาดสำราญและนาโยง  และเจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง ร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ   โดยพันธุ์ปลาไทยที่จะปล่อยในวันนี้ มีจำนวน 3 ชนิด คือ ปลากระแห (ลำปำ) ปลาซิวควาย และปลาสร้อยนกเขา (ขี้ขม) จำนวนรวม 40,000 ตัว

เป็นปลาไทยที่มีความสำคัญ ในอดีตพบได้มากในแหล่งน้ำทั่วไปประชาชนนิยมนำมาแกง เช่นแกงคั่วปลาขี้ขม แกงคั่วปลาซิว โดยเฉพาะประชาชนในจังหวัดตรังและจังหวัดอื่นๆในภาคใต้  จะนิยมรับประทานกันมาก ราคาก็ค่อนข้างสูง แต่ในปัจจุบันเนื่องด้วยสภาพแวดล้อมต่างๆ เปลี่ยนแปลงไป แม่น้ำลำคลองแหล่งน้ำต่างๆ ตื้นเขิน และการทำประมงผิดวิธี ทำให้สัตว์น้ำหลายชนิดในธรรมชาติจำนวนลดลงอย่างมาก

ทางด้านนางสุวรรณดี  ขวัญเมือง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดตรัง กล่าวว่าทางนางสุวรรณดี  ขวัญเมือง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดตรัง  เล็งเห็นถึงความสำคัญของปลาไทยทั้งสองชนิดนี้  จึงได้รวบรวมพ่อแม่พันธุ์ปลาจากธรรมชาติมาเลี้ยงจนมีไข่  จึงได้ฉีดฮอร์โมนผสมเทียม

และนำลูกปลาที่ได้จากการเพาะพันธุ์ มาปล่อยลงแหล่งต่างๆ ในจังหวัดตรังที่เหมาะสมเพื่อให้ขยายพันธุ์ต่อไป  ทั้งนี้ได้มีการเพาะเลี้ยงพันธุ์ปลาพื้นบ้านอีกหลายชนิด เช่น   ปลาหมอ, ปลายีสกเทศ, ปลาบ้า, ปลาตะเพียนขาว, ปลาทองโคเมท, ปลาทอง, ปลากัดจีน,ปลาลำปำ

ประชาชนสามารถซื้อลูกปลาไปเพาะเลี้ยงเพื่อจำหน่ายสร้างรายได้ให้กับครอบครัวได้ อีกทั้งยังเป็นที่ต้องการตลาดด้วย  ประชาชนที่สนใจสามารถที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดตรัง  ในวันและเวลาราชการ  หยุด…วันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน