X

ตรัง พบผู้ป่วยรายใหม่วันนี้ 13 ราย มียอดผู้ติดเชื้อสะสมรอบ 197 ราย 

ตรัง พบผู้ป่วยรายใหม่วันนี้ 13 ราย มียอดผู้ติดเชื้อสะสมรอบ 197  ราย  ด้านผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เข้ม 3 มาตรการเชิงรุกเพื่อค้นหาผู้ติดเชื้อในพื้นที่

ตรัง พบผู้ป่วยรายใหม่ : นายขจรศักดิ์   เจริญโสภา   ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง   เปิดเผยว่า    สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  ในวันนี้ (3  พฤษภาคม 2564) จังหวัดตรังพบผู้ติดเชื้อรายใหม่  จำนวน 13  ราย แบ่งเป็น อำเภอรัษฎา  7  ราย  อำเภอเมือง  4  ราย  และอำเภอนาโยง  2  ราย รวมมีผู้ติดเชื้อสะสมในพื้นที่จังหวัดตรัง สำหรับการระบาดรอบเดือนเมษายน 2564 จำนวน 197 ราย

ทั้งนี้   จังหวัดตรัง  พบข้อมูลการแพร่ระบาดในพื้นที่อำเภอกันตัง ในภาพรวมทั้งหมด  พบผู้ติดเชื้อ 54 ราย  เป็นกลุ่มผู้ที่มีสัมผัสเสี่ยงสูง 145  ราย ที่นำเข้ากักตัวในสถานที่ที่จังหวัดกำหนด(Local Quarantine)  และเป็นกลุ่มผู้ที่มีสัมผัสเสี่ยงต่ำ   96  ราย ที่ทำการกักตัวใน Home  Quarantine จึงกำหนดมาตรการคัดกรองเชิงรุก  ใน 3 หมู่บ้าน

ประกอบด้วย  หมู่ที่ 4  หมู่ที่ 4  และหมู่ที่ 9  ของตำบลบ่อน้ำร้อน  อำเภอกันตัง ใน 3  แนวทาง  คือ 1.  การลงพื้นที่คัดกรองเชิงรุกเพื่อหาผู้ติดเชื้อ   และในกลุ่มผู้ที่สัมผัสเสี่ยงสูง  เพื่อนำเข้ารับการกักกันตัวในสถานที่ที่จังหวัดกำหนด(Local Quarantine)   กลุ่มผู้ที่มีสัมผัสเสี่ยงต่ำ   เพื่อทำการกักตัวใน Home  Quarantine

2. เพื่อทีม SWAP COVID-19 ลงไปในพื้นที่ให้มากขึ้น  เพื่อจะได้รับทราบผลการตรวจหาเชื้อโควิด 19 ได้รวดเร็วขึ้น  ไม่ทิ้งช่วงระยะเวลาให้ล่าช้าออกไป

และ 3. คลัสเตอร์ที่ขยายเพิ่มเติมจากคลัสเตอร์ตำบลบ่อน้ำร้อน อีก 2 กลุ่ม  ที่จังหวัดได้ออกประกาศให้ผู้ที่ไปร่วมงานในพื้นที่ทั้ง 2 แห่ง  รีบติดต่อสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอกันตังโดยด่วน

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน