บุ่นเล้ง โล่สถาพรพิพิธ ทำงานวันแรกแถลง 5 นโยบายเร่งด่วน 6 นโยบายการพัฒนา

บุ่นเล้ง โล่สถาพรพิพิธ ทำงานวันแรก แถลง 5 นโยบายเร่งด่วน และ 6 นโยบายการพัฒนาครอบคลุม 10 อำเภอ ตั้ง “กองสาธารณสุข” สู้โควิด-19 และ เริ่มภารกิจ ‘นายก อบจ. สัญจร” แก้ปัญหาเร็ว ตรงจุด

บุ่นเล้ง โล่สถาพรพิพิธ : วันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 นายบุ่นเล้ง โล่สถาพรพิพิธ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง เดินทางไปยังที่ทำการองค์การบริหารจังหวัดตรัง เพื่อแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังก่อนเข้ารับหน้าที่อย่างเป็นทางการ โดยเนื้อหาของคำแถลงนโยบายซึ่งจะเป็นกรอบและแนวทางในการทำงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังตลอดระยะเวลา 4 ปี

นับจากนี้ แบ่งเป็น 5 นโยบายเร่งด่วน และ 6 นโยบายการพัฒนาที่ครอบคลุมทั้ง 10 อำเภอในจังหวัดตรัง สำหรับตัวอย่างนโยบายเร่งด่วนของนายกอบจ.ตรังคนใหม่ในครั้งนี้ ให้ความสำคัญกับการบรรเทาปัญหาสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

โดยจะจัดตั้ง “กองสาธารณสุข” ทันทีเพื่อรองรับภารกิจเร่งด่วนด้านการสาธารณสุข และงานด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ “เร่งเตรียมแผนงานรองรับการพัฒนาสนามบินตรังเป็นสนามบินนานาชาติ” ในอีก 5 ปีข้างหน้า โดยเฉพาะการเร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้เชื่อมต่อและครอบคลุมทุกพื้นที่ทั้งจังหวัด

เตรียมรับมือปัญหาน้ำท่วมโดยการแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ด้วยการจัดตั้ง “กองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย” ขึ้นมาดูแลแก้ไขปัญหาดังกล่าวรวมทั้งปัญหาภัยพิบัติอื่นๆ เพื่อลดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

และที่น่าสนใจและแปลกใหม่สำหรับท้องถิ่น คือ ภารกิจ “ นายก อบจ. สัญจร” ที่จะลงพื้นที่รับฟังปัญหาทุกพื้นที่พร้อมหัวหน้าส่วนราชการทุกฝ่าย ร่วมทั้ง ส.อบจ.ในพื้นที่นั้นๆ เพื่อการเยียวยาประชาชนและแก้ปัญหาให้รวดเร็ว ตรงจุด

ทั้งนี้บรรยากาศก่อนการแถลงนโยบายต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง มีผู้นำท้องถิ่นจากหลายพื้นที่และประชาชนจำนวนมาก มาร่วมแสดงความยินดีกับนายบุ่นเล้ง โล่สถาพรพิพิธ ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ที่ได้เข้ารับตำแหน่งและเริ่มทำงานอย่างเป็นทางการวันแรก หลังจากคณะกรรมการการเลือกตั้งได้รับรองผลการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา.

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน