X
ปลิงทะเล, ปลิงขาว, เพาะเลี้ยงแบบธรรมชาติ, เพาะเลี้ยงปลิง, เกาะมุกด์ ตรัง, การอนุรักษ์ปลิงทะเล, sea cucumber,

ปลิงทะเลเพิ่มปริมาณด้วยการเพาะเลี้ยงแบบธรรมชาติ

ชาวประมงพื้นบ้านเกาะมุกด์เพาะเลี้ยงปลิงทะเล หวังเพิ่มปริมาณปลิงทะเล และเป็นแหล่งอาหารที่สมบูรณ์ของชุมชนบ้านเกาะมุกด์ จังหวัดตรัง

ปลิงทะเลที่ได้จากเพาะเลี้ยงแบบธรรมชาติของชาวประมงพื้นบ้านเกะมุกด์

ปลิงทะเลเพิ่มปริมาณด้วยการเพาะเลี้ยงแบบธรรมชาติ

นายแก่น หญ้าปรั่ง อายุ 49 ปี ชาวประมงพื้นบ้านเกาะมุกด์ หมู่ที่ 2 ต.เกาะลิบง อ.กันตัง จ.ตรัง นักอนุรักษ์ปลิงทะเลที่ทำด้วยใจ อธิบายว่า เมื่อปี 2560 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยการสนับสนุนของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช) รับสมัครชาวบ้านที่เป็นจิตอาสามาเพาะเลี้ยงปลิงทะเลหรือ sea cucumber และได้จัดซื้ออุปกรณ์สำหรับการทำบ้านปลิงทะเลมาให้ โดยทางมหาวิทยาลัยฯ ต้องการให้มีการเพาะเลี้ยงปลิงทะเลชนิดขาวแบบธรรมชาติ เพื่อเพิ่มปริมาณปลิงขาวในทะเลให้อุดมสมบูรณ์ ปลิงทะเลขาวยังเป็นห่วงโซ่อาหารที่สำคัญต่อระบบนิเวศทางทะเลด้วย ซึ่งนายแก่น หญ้าปรั่ง รับหน้าที่เป็นอาสาสมัครเพาะเลี้ยงปลิงทะเล มานานกว่า 1 ปี

บ้านปลิงทะเล หรือคอกเลี้ยงปลิงทะเล

โดยจะใช้เวลาว่างหลังออกเรือประมง และมีน้ำลงต่ำสุดมาดูแลปลิงทะเลขาว ในคอกเพาะเลี้ยง จำนวน 2 คอก แต่ละคอกมีขนาดความกว้าง 5 เมตร ยาว 10 เมตร  สูงกว่า 3 เมตร ทำด้วยไม้ปิดล้อมด้วยตาข่ายตาถี่ การเพาะเลี้ยงปลิงทะเลชนิดขาวหรือปลิงขาว เริ่มต้นด้วยการออกจับปลิงขาวในทะเลบริเวณหน้าเกาะมุกด์ มาปล่อยไว้ในคอก เพื่อให้ผสมพันธุ์และออกไข่ เมื่อน้ำขึ้นไข่และตัวอ่อนของปลิงทะเลก็จะหลุดลอดออกไปตามช่องต่าง ๆ  ของคอก สู่ทะเลตามธรรมชาติ โดยการเลี้ยงไม่ต้องให้อาหารหรือดูแลใด ๆ เพราะปลิงทะเลจะกินอาหารประเภทแพลงก์ตอน และสิ่งมีชีวิตขนาดเล็ก เช่น โปรโตซัว สาหร่ายทะเลไดอะตอม และกินอินทรียวัตถุตามพื้นดินโคลนและทรายเป็นอาหาร

นอกจากนี้นายแก่น หญ้าปรั่ง ยังได้ปลูกจิตสำนึกให้ชาวบ้านเกาะมุกด์ไม่จับปลิงทะเลวัยอ่อนที่ยังไม่ได้ขนาดมากินหรือขาย หากพบผู้ใดฝ่าฝืนก็จะมีบทลงโทษตามกฎของหมู่บ้าน ทำให้ปริมาณปลิงทะเลเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง และจะแนะนำให้ชาวบ้านจับปลิงทะเลขนาดตัวโตเต็มวัยไปประกอบอาหาร หรือจำหน่าย

นายแก่น หญ้าปรั่ง กล่าวว่า ตนดูแลบ้านปลิงขาวมากว่า 1 ปีแล้วตอนนี้มีอยู่ประมาณ 200กว่าตัวและไม่ต้องให้อาหารใด ๆ จากเมื่อก่อนนี้ปลิงขายสูญพันธุ์ไปจากชุมชน แต่ตอนนี้ชาวบ้านสามารถจับไปทำอาหารได้ทุกวัน และมีให้เห็นตลอดทั้งปี ส่วนตนเลี้ยงไว้เพื่อขยายพันธุ์และเป็นจิตอาสาที่จะไม่เก็บปลิงไปขายหรือทำธุรกิจใด ๆ เกี่ยวกับปลิงเลยทั้งนี้สาเหตุที่ทำให้ปลิงทะเลขาวลดปริมาณลงอย่างรวดเร็วเพราะราคาขายปลิงทะเลขาวตากแห้งสูงถึงราคากิโลกรัมละ 5,000-6,000 บาท

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน