X
โนรา, ศิลปวัฒนธรรม, ภูมิปัญญาท้องถิ่น,เสน่ห์ตรัง แลหนังโนรา,มโนราห์,

มโนราห์ 109 ชีวิตร่วมสืบสานอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมงาน“เสน่ห์ตรัง แลหนังโนรา”

มโนราห์ 109 ชีวิต รำสืบสานอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นในงาน “เสน่ห์ตรัง แลหนังโนรา” ภายใต้โครงการส่งเสริมสืบสานศิลปะวัฒนธรรม อัตลักษณ์ประจำถิ่นและความเป็นไทย จัดกิจกรรมทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมพื้นบ้านในพื้นถิ่นจังหวัดตรัง

มโนราห์ : วันที่ 5 พฤศจิกายน  2563 เวลา 18.30 น. นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานเปิดงาน “เสน่ห์ตรัง แลหนังโนรา” ภายใต้โครงการส่งเสริมสืบสานศิลปะวัฒนธรรม อัตลักษณ์ประจำถิ่นและความเป็นไทย จัดกิจกรรมทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมพื้นบ้านในพื้นถิ่นจังหวัดตรัง ณ บริเวณศาลหลักเมืองตรัง ตำบลควนธานี อ.เมืองตรัง

จังหวัดตรังได้กำหนดจัดกิจกรรมทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมพื้นบ้านในพื้นถิ่นจังหวัดตรังนี้ขึ้นเป็นครั้งแรก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ความหลากหลายของศิลปะและวัฒนธรรมไทย ทั้งที่เป็นวิถีชีวิต ค่านิยมที่ดีงาม และความเป็นไทย เพื่อการอนุรักษ์ส่งเสริม ศิลปะ วัฒนธรรม

และศิลปะการแสดงพื้นบ้านให้เป็นมรดกของชาติ มรดกไทย และมรดกโลกของคนรุ่นต่อไป อีกทั้งเพื่อการศึกษาเรียนรู้และเผยแพร่สู่สังคมโลก ตลอดจนเพื่อเชื่อมโยงศิลปวัฒนธรรมระหว่างยุคสมัยให้คงอยู่และเป็นไปอย่างต่อเนื่อง โดยให้ความสำคัญกับการดูแลบุคลากรด้านศาสนา ศิลปะ

วัฒนธรรมในทุกแขนงอาชีพให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีเพื่อเป็นแม่พิมพ์ในการถ่ายทอดภูมิปัญญาองค์ความรู้ รวมถึงเป็นทูตวัฒนธรรมและเป็นแบบอย่างในการสร้างแรงบันดาลในให้แก่อนุชนรุ่นต่อไปตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงวัฒนธรรม การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้กำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 5-9 พฤศจิกายน 2563

ซึ่งพิธีเปิดมีการนำมโนราจากทุกตำบลของจังหวัดตรัง จำนวน 109 คน มาแสดงถึง“เสน่ห์ตรัง แลหนังโนรา”  ซึ่งเป็นการรวมนักแสดงการรำมโนราที่มากที่สุดของจังหวัดตรัง  มารำบูชาศาลหลักเมืองสถานที่ที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ซึ่งได้จัดสร้างมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2354  นับรวมระยะเวลาได้ 209 ปี

การรำมโนราห์ เป็นการสร้างจิตสำนึกที่ดีให้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปได้ตระหนักถึงความสำคัญ และมีความภาคภูมิใจกับการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นอันเป็นเอกลักษณ์ที่ทรงคุณค่าให้คงอยู่ตลอดไป.

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน