สมาคมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน, ปกป้องสถาบัน,หยุดการจาบจ้วงสถาบัน,ตรังปกป้องสถาบัน,

ตรัง กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมแสดงพลังในการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์

สมาคมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จังหวัดตรัง  ร่วมแสดงพลังในการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์  พร้อมทั้งให้หยุดการจาบจ้วงสถาบันพระมหากษัตริย์

สมาคมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน วันนี้ 23 ตุลาคม 2563  ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์  รัชกาลที่ 5 อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง  นายวิศาล  สารบรรณ  นายกสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดตรัง  นำกำนัน ผู้ใหญ่บ้านจังหวัดตรัง ร่วมแสดงพลังในการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์  ทั้งนี้การการที่กลุ่มผู้ชุมนุมมีการปราศรัยขับไล่นายกรัฐมนตรี

อีกทั้งมีการปราศรัยจาบจ้วงสภาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งถือว่าเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมอย่างมากที่มีการก้าวล่วงและจาบจ้วงสถาบันพระมหากษัตริย์ ที่เป็นสถาบันหลักของชาติ  จึงสร้างความไม่พอใจเป็นอย่างมากให้กับประชาชนในทั่วประเทศ จนเกิดกระแสการต่อต้านกลุ่มผู้ชุมนุมที่ก้าวล่วงและจาบจ้วงสถาบันพระมหากษัตริย์

ในส่วนของสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดตรัง ได้มีการนัดกำนันผู้ใหญ่บ้าน ประมาณ 1,200 คน มาร่วมแสดงพลัง เพื่อแสดงให้เห็นว่ากำนัน ผู้ใหญ่บ้าน มีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ อย่างไม่เสื่อมคลาย และมีการออกแถลงการณ์ขอให้กลุ่มผู้ชุมนุมนั้นหยุดพฤติกรรมก้าวล่วงและจาบจ้วงสถาบันพระมหากษัตริย์ในทันที

เนื่องจากสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดตรังจะไม่ทนอีกต่อไป โดยมอบหนังสือแถลงการณ์ให้กับนายวิศิษฐ์   อนันต์วรปัญญา ปลัดจังหวัดตรัง เป็นผู้รับมอบแทนผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง  นอกจากนี้มีการร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและส่งเสียงทรงพระเจริญ เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ให้อยู่คู่บ้านเมืองตลอดไป.