เรือใบไม้เขียว ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามผู้กระทำผิด พ.ร.บ.การประมง

เรือใบไม้เขียว,กรมประมง,เรือตรวจประมงทะเล,ป้องกันและปราบปราม,ผลประโยชน์ของชาติ,

เรือใบไม้เขียว กรมประมงได้จัดเจ้าหน้าที่และเรือตรวจประมงทะเลไปปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามผู้กระทำผิด พ.ร.บ. การประมง พ.ศ. ๒๔๙๐ ประจำฝั่งทะเลอันดามัน เขตพื้นที่ จ.สตูล , จ.ตรัง , จ.กระบี่ , จ.พังงา และ จ.ระนอง ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๒

โดยส่งเรือตรวจประมงทะเล   พร้อมเจ้าหน้าที่  ออกปฏิบัติงานตรวจปราบปราม จับกุมผู้กระทำผิด พ.ร.บ. การประมงโดยเคร่งครัดและต่อเนื่อง จนกลุ่มชาวประมงที่ถูกจับกุมตั้งนามเรียกขาน เรือตรวจประมงทะเล  ว่า “เรือใบไม้เขียว” ตามลักษณะของเรือตรวจประมงทะเล   

ที่ขณะแล่นหรือจอดทอดสมอจะมีลักษณะคล้ายใบไม้ลอยน้ำ ประกอบกับเรือตรวจประมงทะเล   ทาสีน้ำเงิน จึงเรียกว่า “เรือใบไม้เขียว” และเรียกเจ้าหน้าที่เรือตรวจประมงทะเลว่า “เจ้าหน้าที่ใบไม้เขียว” ต่อมากรมประมงได้ส่งเรือตรวจประมงทะเลเพิ่มเติม ปี ๒๕๓๕ ตั้งหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเล จ.ภูเก็ต และปี ๒๕๓๘ ย้ายหน่วยฯ มาตั้งที่ จ.กระบี่

ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเขต 3 (กระบี่)  การปฏิบัติงานของเรือตรวจประมงทะเล (ทาสีน้ำเงิน) ที่เคร่งครัดและการจับกุมผู้กระทำผิดโดยต่อเนื่อง จึงเป็นที่เกรงกลัวของกลุ่มเรือประมงที่กระทำผิดกฎหมาย และเป็นความหวังของกลุ่มชาวประมงพื้นบ้านและเรือประมงที่ทำการประมงถูกต้องตามกฎหมาย

เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำ กลุ่มชาวประมงและผู้เกี่ยวข้องจึงเรียกเรือตรวจประมงทะเลว่า “เรือใบไม้เขียว” แพร่หลายจนถึงปัจจุบันนี้./  Cr.กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีเรือตรวจการณ์ประมง

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดตรัง กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น