X

ประมงจังหวัดตรังปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ กว่า 5 แสนตัว ถวายเป็นพระราชกุศลฯ

ประมงจังหวัดตรัง จัดโครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ กว่า 5 แสนตัว ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

ประมงจังหวัดตรัง วันที่ 9 มิถุนายน  2563  ที่ศูนย์การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ป่าชายเลนบ้านบ่อหว้า หมู่ที่ 9 ต.เขาไม้แก้ว อ.สิเกา จ.ตรัง นายลือชัย เจริญทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

นายโกวิทย์   เก้าเอี้ยน  ประมงจังหวัดตรัง  กล่าวว่า ด้วยในวันที่ 3 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี กรมประมงจึงจัดทำโครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำใน 76 จังหวัดๆ ละ 500,000 ตัว ในห้วงเดือนมิถุนายน

ซึ่งพันธุ์สัตว์น้ำที่ปล่อยในวันนี้ได้แก่ พ่อแม่พันธุ์ปูขาว (ปูทองหลาง) จำนวน 9 ตัว ลูกปูขาว ระยะ crab จำนวน 3,000 ตัว และลูกปูขาว ระยะ Zoea จำนวน 500,000 ตัว รวมทั้งสิ้น 503,009 ตัว ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

และเพื่อถวายความจงรักภักดีและถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี อีกทั้งเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไปมีส่วนร่วมในการปล่อยและอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ ตลอดจนเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำ และพันธุ์สัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติให้มีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้น

 

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน