ตรัง ธุรกิจส่งออกยางพารากระทบหนักยกเว้นธุรกิจถุงมือยางสดใสถึงปีหน้า

ตรัง ธุรกิจ,ภาคอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง,ถุงมือยาง,ส่งออกยาง,ผลกระทบยางพารา,

ธุรกิจภาคอุตสาหกรรมในจังหวัดตรัง โดยเฉพาะธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับยางพาราได้รับผลกระทบอย่างมาก มีเพียงโรงงานถุงมือยางพาราเท่านั้นที่สามารถจำหน่ายสินค้าได้และมียอดการสั่งจองไปถึงปีหน้า

วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 นายประชา  งามรัตนกุล  ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง โควิด -19 ส่งผลกระทบทุกภาคส่วน ครั้งนี้นับว่าบอบช้ำกันจริง ๆ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของท่องเที่ยว เกษตร กระทบกันหมดเลย ในภาคอุตสาหกรรมของตรังเรา ตรังเป็นเกษตรกรรมทางการเกษตรส่วนใหญ่ จะมีวัตถุดิบมาจากเกษตรกร คือ น้ำยาง ไม้ยาง ปาล์ม  ธุรกิจที่จังหวัดตรังส่วนใหญ่เป็นผลผลิตกลางน้ำ

แล้วส่งให้ทางผู้ผลิตส่วนใหญ่อยู่ที่จีน  ประกอบกับที่จีนเกิดการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา  (โควิด -19 ) และมีการปิดเมืองที่ อู๋อั๋น และหลาย ๆ เมือง มีการหยุดเดินทางและมีการกักตัวคนงานไม่ให้กลับมา รวมถึงเจ้าหน้าที่ที่ทำงานอยู่ที่ท่าเรือด้วยก็ไม่ได้กลับเข้ามาทำงานตามปกติ โดยการกักตัวตามมาตรการโควิด

และนี่ก็เป็นเหตุทำให้สินค้า ไม่ว่าจะเป็นน้ำยางระดับข้น หรือไม้ยางแปรรูป หรือยางแผ่น  ที่ส่งไปประเทศจีน ก็ไม่สามารถเข้าสู่จีนได้ ถูกลอยลำอยู่กลางทะเล และเรือเองก็ไม่กล้าเข้าในช่วงนั้น  พอระยะหนึ่งเว้นมาประมาณ 2 เดือน ไทยเราก็มีโควิด โดยเพื่อนบ้านเรามาเลเซียก็ดี สิงคโปร์ก็ดี ตรงนี้ก็เป็นโควิดเกิดมานานที

พวกนี้จะเป็นเส้นทางโลจิติกส์ของเราจะส่งสินค้าไปจีนเหมือนกัน ก็มีการปิดเมืองเหมือนกันก็ทำให้ไม่สามารถขนส่งสินค้าได้เช่นกันสร้างความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก   ส่วนผลที่ได้รับเชิงบวกนั้น มีการสั่งถุงมือยาง จากโรงงานผลิตในจังหวัดตรังจำนวนมาก มีออเดอร์สั่งสินค้าถึงปีหน้า เนื่องจากถุงมือยางมีความต้องการใช้งานจำนวนมาก

สำหรับผลกระทบโควิด -19 ที่ส่งผลกระทบอีกด้านคือปัญหาเงินหมุนเวียนของภาคธุรกิจอุตสาหกรรมขณะนี้มีปัญหาอย่างมาก ทำให้เจ้าของธุรกิจหมุนเงินไม่ทัน  ภาคอุตสาหกรรมจึงต้องมีกาปรับตัว เพื่อให้อยู่รอดและฝ่าฟันวิกฤติโควิด-19 ไปให้ได้ โดยบางโรงงานก็มีการลดกำลังผลิต เพื่อรอดูสถานการณ์ อีกทั้งลูกค้าเองก็ยังไม่มีการเซ็นต์สัญญาซื้อสินค้าล่วงหน้า เพราะว่าลูกค้าก็รอดูสถานการณ์เช่นกัน จึงส่งผลกระทบต่อธุรกิจภาคอุตสาหกรรมอย่างหลีกลเยงไม่ไม่ได้   

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดตรัง กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น