กศน.ตรังเปิดตลาดนัดความรู้ตลาดนัดอาชีพตามรอยเศรษฐกิจพอเพียง

กศน.ตรังเปิดตลาดนัดความรู้ตลาดนัดอาชีพตามรอยเศรษฐกิจพอเพียง นายสุรชัย จันทร์สถาพร ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.ตรัง เปิดงานกศน.ตรังเปิดตลาดนัดความรู้ตลาดนัดอาชีพตามรอยเศรษฐกิจพอเพียง

สำนักงาน กศน. ได้กำหนดนโยบายจุดเน้นการดำเนินงาน ภายใต้วิสัยทัศน์ “คนไทยได้รับโอกาสการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ สามารถดํารงชีวิตที่เหมาะสมกับช่วงวัยสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีทักษะที่จําเป็นในโลกศตวรรษที่ 21”

สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง  ได้นำนโยบายสู่การปฏิบัติโดยสถานศึกษา กศน.อำเภอทั้ง 10 อำเภอ ผ่านการดำเนินงานของ ครู บรรณารักษ์ ครู กศน.ตำบล และบุคลากรทางการศึกษา ทุกคน รวมถึงภาคีเครือข่าย ร่วมจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดตรังได้รับโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ สามารถดำรงชีวิตเหมาะสมกับช่วงวัยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีทักษะที่จำเป็นในโลกศตวรรษที่ 21

โดยภายในงานมีการออกร้านแสดงสินค้า ผลิตภัณฑ์ชุมชน ทั้งอาชีพจักรสาน งานประดิดประดอย ขนมพื้นบ้าน การปลูกผักแบบอินทรีย์ นานาชนิด โดยจำหน่ายในราคาถูก มัดละ 5-10 เท่านั้น

ที่เด็ดสุด ก็คือทุเรียนกวนจาก กศน.ตำบลในเตา ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ดีที่สุด ด้วยภาวะอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปี ทำให้ได้ทุเรียนที่มีรสชาติที่ดีที่สุด และห่อด้วยกาบหมากก่อนนำไปรมควันจนมีกลิ่นหอมและเก็บไว้ทานได้นาน

นอกจากนี้จะมีการนำเสนอผลการปฏิบัติงานที่ดีและเป็นแบบอย่างในการดำเนินงาน(Best Practice) ของ กศน.ตำบลทุกแห่ง เพื่อให้ครูและประชาชนทั่วไปได้เกิดทักษะการเรียนรู้และนำไปปรับประยุคใช้ในโอกาสต่อไป  โดยมีการจัดงานดังกล่าวระหว่างวันที่ 18 – 20 กันยายน 2561 ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน