X

ตรัง นายอำเภอหาดสำราญแปลงขยะไร้ค่ามาเป็นเงินให้กับชุมชน

ตรัง นายอำเภอหาดสำราญแปลงขยะไร้ค่ามาเป็นเงินให้กับชุมชน สร้างงานสร้างอาชีพ ชุมชนสะอาดน่าอยู่

ปัญหาขยะ เป็นปัญหาระดับชาติทางนายกรัฐมนตรีก็ให้ความสำคัญกับการจัดการขยะ โดยมอบหมายให้ผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอทุกอำเภอ ดำเนินการจำจัดขยะ ซึ่งในพื้นที่อำเภอหาดสำราญ ขยะที่พบเห็นเป็นส่วนมากเป็นกาบมะพร้าว ซึ่งอยู่ริมทะเล เมื่อชาวบ้านปอกมะพร้าวไปขายก็จะทิ้งเปลือก กาบ ใบมะพร้าวไว้ บางสวนก็จะเผาทิ้งสร้างมลภาวะทางอากาศและรบกวนนักท่องเที่ยว

ทางนายอนันต์ พรหมเพียรพงศ์ นายอำเภอหาดสำราญ จังหวัดตรัง ก็คิดว่าน่าจะนำขยะจากสวนมะพร้าว มาสร้างประโยชน์ สร้างมูลค่าให้กับชุมชน จึงของบประมาณจากกรมการปกครอง ผ่านโครงการไทยนิยมยั่งยืน  เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน หรือปัญหาของตำบลหมู่บ้าน ในปีงบประมาณ 2561

มาจัดซื้อเครื่องย่อยกาบมะพร้าว มา 4 ตัว ขนาด 6.5 แรงม้า สำหรับการย่อยกาบมะพร้าวแบบหยาบ และขนาด 9.0 แรงม้า สำหรับการย่อยกาบมะพร้าวเป็นขุยมะพร้าว จากการสำรวจ สอบถามร้านขายต้นไม้ในตัวเมืองตรังมีความต้องการขุยมะพร้าวเป็นอย่างมาก และจะสั่งกาบมะพร้าวแบบหยาบ และขุยมะพร้าวจากจังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ขุยมะพร้าวที่ทางชุมชนตะเสะผลิตได้ก็สามารถส่งขายให้กับร้านขายต้นไม้ ในตัวเมืองตรังรอบแรก 200 กระสอบ ราคากระสอบละ 20-25 บาท ให้กับร้านลานดิน หน้าสนามบินตรัง และทางร้านก็ยินดีรับซื้อกาบมะพร้าวแบบหยาบ และขุยมะพร้าว ส่วนขยะพลาสติกมีกลุ่มชาวบ้าน 5-6 คน จะเก็บขยะบริเวณชาดหาดโดยอาศัยช่วงเวลาน้ำลง และจะเก็บขยะภายในชุมชน ซึ่งขยะพลาสติกก็ไม่ค่อยจะมีแล้ว

ทั้งนี้มีการรวมกลุ่มของชาวบ้านบ้านตะเสะ อำเภอหาดสำราญ กว่า 10 คน มาทำการเก็บเปลือก กาบมะพร้าวมาย่อย บรรจุกระสอบส่งขาย สร้างรายได้ สร้างงานให้กับคนในชุมชน ทำให้ชุมชนสะอาดสวยงามน่าอยู่มากยิ่งขึ้น

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน