จานใบจากผลิตภัณฑ์ชุมชนรักษ์โลกย่อยสลายง่ายปลื้มผลงานวิจัยมทร.

จานใบจาก, ผลิตภัณฑ์ชุมชน,รักษ์โลก,กลุ่มวิสาหกิจชุมชน,ทุ่งกระบือ,ใบจาก, มทร.ศรีวิชัย,

จานใบจาก ผลิตภัณฑ์ชุมชนรักษ์โลกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทุ่งกระบือร่วมใจพัฒนา  นำใบจากและเศษใบจากเหลือใช้มาแปรรูปเป็นจานบรรจุอาหารหวานคาวของร้อนของเย็น ย่อยสลายง่าย ปลื้มผลงานวิจัยจาก มทร.ศรีวิชัยวิทยาเขตตรัง-สงขลา ช่วยสร้างงานสร้างอาชีพให้กับชาวบ้าน

จานใบจาก ผลิตภัณฑ์ชุมชนรักษ์โลก วันนี้(18 พฤศจิกายน 2562)  ที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนทุ่งกระบือร่วมใจพัฒนา หมู่ที่ 9 ต.ทุ่งกระบือ อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง นางแช่ม เพ็ชรจันทร์ ประธานกลุ่มฯ นำสมาชิกจำนวน 25 คน เร่งทำจานจากใบจากและเศษใบจากเหลือใช้ เพื่อส่งขายให้กับโรงแรม ห้างสรรพสินค้าและร้านอาหารต่าง ๆ

ตอบโจทย์กระแสอนุรักษ์นิยม ย่อยสลายได้ง่าย นำกลับมาใช้ซ้ำได้ 2-3 ครั้ง ซึ่งในแต่ละวันกลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯ จะทำจานใบจากได้ประมาณ 30-50 ใบ ราคาขายใบละ 20 บาท จึงเน้นตลาดบนและตลาดกลางที่มีกำลังซื้อ ซึ่งกำลังปรับลงสู่ตลาดล่างในชุมชนสีเขียว เพื่อให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายมากยิ่งขึ้น

ซึ่งผลิตภัณฑ์จานบรรจุอาหารจากใบจากและเศษใบจาก เป็นนวัตกรรมใหม่ที่ทีมนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยวิทยาเขตตรังและสงขลา เข้ามาถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับชาวบ้าน หลังพบว่าใบจากที่ใช้ทำใบยาสูบ มีราคาถูกและมีผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับใบจากน้อยมาก

ทั้งยังมีเศษที่เหลือจากใบจากเกิดขึ้นจำนวนมาก ต้องกำจัดโดยการเผาหรือกองทิ้งให้เกิดการย่อยสลาย จึงนำมาพัฒนาเป็นภาชนะบรรจุอาหารหวานคาว ร้อนเย็น และยังมีความสวยงามจากสีธรรมชาติของใบจาก ซึ่งสามารถนำไปประดับตกแต่งบ้าน อาคารสถานที่และรีสอร์ทต่าง ๆ ได้ เป็นการจัดการปัญหาขยะในชุมชนทำใบจากได้เป็นอย่างดี ทั้งยังสามารถสร้างงานสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านอย่างต่อเนื่อง

ผศ.วรพงศ์ บุญช่วยแทน หัวหน้าหน่วยบริการวิชาการแก่สังคม มทร.ศรีวิชัยวิทยาเขตสงขลา ผู้ร่วมวิจัยกล่าวว่า เป็นการนำขยะจากชุมชนมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อลดมลภาวะ โดยมี 2 แบบคือจานจากใบจากและเศษใบจากนำมาบดอัดก่อนขึ้นรูป ซึ่งเป็นนวัตกรรมรักษ์โลกและปลอดสารพิษ สามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้ โดยยังต้องปรับต้นทุนเพื่อลดราคาลงให้เข้าสู่ตลาดล่างได้มากขึ้นในอนาคต

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดตรัง กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น