X

ภูเก็ต ประกอบพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ วิหารวัดพระทอง

ภูเก็ตประกอบพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 6 รอบ มีเจ้าคณะจังหวัดเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ผวจ.ภูเก็ต เป็นประธานฝ่ายฆราวาส โดยจะมีพิธีเชิญคนโทน้ำพระพุทธมนต์จากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์รวม 107 แห่ง ทำพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ฯ วัดพระเชตุพนฯ ในวันที่ 25 ก.ค.67

วันที่ 8 กรกฎาคม 2567 จังหวัดภูเก็ตประกอบพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ณ วิหารวัดพระทอง ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต โดยมีพระอุดมวชิรมงคล เจ้าคณะจังหวัดภูเก็ต เจ้าอาวาสวัดมงคลนิมิตร พระอารามหลวง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายโสภณ สุวรรณรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานฝ่ายฆราวาส นำหัวหน้าส่วนราชการและข้าราชการร่วมพิธี โดยพิธีเริ่มจากนายโสภณ สุวรรณรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ปี่พาทย์บรรเลงเพลงสาธุการ/เจ้าหน้าที่อาราธนาศีล /ประธานสงฆ์ ให้ศีล จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เชิญใบพลู 7 ใบ ถวายประธานสงฆ์เจิมใบพลู และประธานสงฆ์ ถวายใบพลู 7 ใบ แด่พระสงฆ์เถราจารย์ /พระสงฆ์เถราจารย์ ดับเทียนชัย/ พระสงฆ์ 10รูป เจริญพระพุทธมนต์คาถาดับเทียนชัย เจ้าหน้าที่ประโคมฆ้องชัย เป่าสังข์ วงปี่พาทย์บรรเลงเพลงมหาชัย/ประธานสงฆ์ ประพรมน้ำพระพุทธมนต์ที่ขันสาคร /ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวคาถาตักน้ำ /เจ้าหน้าที่เชิญขันสาคร / ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ตักน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์จากขันสาคร ใส่คนโท พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา เจ้าหน้าที่ประโคมฆ้องชัย เป่าสังข์ ปี่พาทย์ บรรเลงเพลงมหาชัย จนตักน้ำเสร็จ

จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต และข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ จำนวน 12คน ถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์ / ประธานสงฆ์อนุโมทนา/ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กรวดน้ำ – รับพร เมื่อเสร็จสิ้น ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต และข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ จำนวน 28 คน ยืนล้อมรอบโต๊ะวางคนโทน้ำ บริเวณพิธีบายศรีเวียนเทียนสมโภชฯ จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต จุดเทียนในขันแว่นเวียนเทียน เจ้าหน้าที่ประโคมฆ้องชัย เป่าสังข์ แกว่งบัณเฑาะท์ ปี่พาทย์บรรเลงเพลงมหาฤกษ์ บัณฑิต ประกอบพิธีเบิกแว่นเวียนเทียนแว่นที่ 1 (แว่นเทียนมี จำนวน 3 แว่น) และส่งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต รับแว่นเวียนเทียนจากบัณฑิตหรือผู้ประกอบพิธีแล้ว วักแว่นเทียน เข้าหาตัว 3 ครั้ง แล้วใช้มือขวาโบกควันไปยังคนโทน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์แล้วส่งต่อให้คนที่อยู่ทางช้ายมือ เวียนไปจนครบรอบที่ 1 คนสุดท้ายส่งให้บัณฑิตรับแว่นเทียนแล้วส่งต่อให้ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เมื่อเข้ารอบที่ 2 เจ้าหน้าที่ประโคมเป่าสังข์ บัณเฑาะห์ เป็นสัญญาณ ปีพาทย์บรรเลงเพลงมหาชัย เมื่อเข้ารอบที่ 3เจ้าหน้าที่ประโคม เป๋าสังข์ บัณเฑาะท์ เป็นสัญญาณ ปีพาทย์บรรเลงเพลงนางนาคเวียนแว่นเทียนจนครบ รอบแล้ว คนสุดท้ายส่งให้บัณฑิตหรือผู้ประกอบพิธีผู้ทำหน้าที่เบิกแว่นเทียน รับแว่นเทียนมาดับด้วยใบพลูที่เจิมไว้ก่อนแล้ว จึงปัดควันเทียนไปสู่คนโทน้ำพระพุทธมนต์ (เจ้าหน้าที่ประโคม เป่าสังข์ บัณเฑาะท์.ปีพาทย์บรรเลงจนจบพิธี

จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัด พร้อมข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ที่เวียนเทียนสมโภชทำความเคารพ ไหว้ 1 ครั้ง พร้อมกัน แล้วจึงตั้งแถวเชิญคนโทน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ไปเก็บรักษาไว้ ณ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต จากนั้น วันที่ 14 กรกฎาคม 67 ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต จะเชิญคนโทน้ำพระพุทธมนต์ไปเก็บรักษาที่กระทรวงมหาดไทย และในวันที่ 25 กรกฎาคม 2567 จะมีพิธีเชิญคนโทน้ำพระพุทธมนต์ จาก แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ รวม 107 แห่งทั่วประเทศ ไปยังวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เพื่อทำพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ต่อไป

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน