X

ต้อนรับนทท.คาซัคสถาน-จีน ยกเว้นวีซ่าชุดแรกถึงภูเก็ต ททท.มอบกางเกงช้างและตุ๊กตาช้าง

ภูเก็ต ททท. ต้อนรับนักท่องเที่ยวจากสาธารณรัฐคาซัคสถาน และสาธารณรัฐประชาชนจีน ตามมาตรการยกเว้นการตรวจลงตรา (VISA Exemption) ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต

วันนี้( 25 กันยายน 2566) การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จัดกิจกรรมต้อนรับนักท่องเที่ยวจากสาธารณรัฐคาซัคสถานและสาธารณรัฐประชาชนจีน ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต ซึ่งเป็น 1 ใน 4 พื้นที่จัดงานฯ ทั่วประเทศ หลังจากรัฐบาลไทยประกาศนโยบายเร่งด่วน เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทย (Ease of Travelling) ด้วยมาตรการยกเว้นการตรวจลงตรา (Visa Exemption)

เพื่อการท่องเที่ยวแก่นักท่องเที่ยวจีนและคาซัคสถาน ตั้งแต่ 25 กันยายน 2566 – 29 กุมภาพันธ์ 2567 เพื่อสร้างความเชื่อมั่นประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมในใจนักท่องเที่ยว พร้อมผลักดันจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติตามเป้าหมาย 25 – 30 ล้านคน ภายในปี 2566 สำหรับกิจกรรมต้อนรับนักท่องเที่ยวคาซัคสถาน ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต

โดยมีนายศิริปกรณ์ เชี่ยวสมุทร รองผู้ว่าการด้านตลาดยุโรป แอฟริกา ตะวันออกกลาง และอเมริกา Mr. Emil Kuliiev ที่ปรึกษากงสุลกิตติมศักดิ์สาธารณรัฐคาซัคสถาน จังหวัดภูเก็ต นายมนต์ชัย ตะโหนด ผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต นายเลิศชาย หวังตระกูลดี ผู้อำนวยการสำนักงาน ททท.สำนักงานภูเก็ต นายธเนศ ตันติพิริยะกิจ นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต นางวิรินทร์ตรา ปภากิจยศพัฒน์ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเขต 11 (ภูเก็ต พังงา กระบี่) และนางสาวอุรฉัท ปัญญาวุธ ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาดประจำประเทศไทย สายการบิน Air Astana และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับนักท่องเที่ยวจากสาธารณรัฐคาซัคสถาน เที่ยวบิน KC 563 สายการบิน Air Astana เส้นทางบินตรงจากอัลมาตี้ ถึงท่าอากาศยานภูเก็ต ในเวลา 09.25 น. ด้วยความจุผู้โดยสาร 166 ที่นั่ง โดย ร.อ. ชัชวรรณ สาครสินธุ์ เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงอัสตานา ร่วมเดินทางพร้อมคณะ รวมถึงสื่อมวลชนจากคาซัคสถานร่วมเดินทาง เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารและสำรวจแหล่งท่องเที่ยวไทย ซึ่ง ททท. ส่งมอบบรรยากาศแห่งความประทับใจถึงนักท่องเที่ยวทันทีที่เดินทางถึงประเทศไทยด้วยการแสดงหุ่นกระบอกจากสยามนิรมิต ภูเก็ต พร้อมมอบพวงมาลัยต้อนรับและของที่ระลึก กางเกงช้าง และตุ๊กตาช้าง เพื่อสะท้อนมิตรไมตรีและสร้างความเชื่อมั่นแบรนด์ Amazing Thailand ตอกย้ำให้ประเทศไทยยังคงเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมในใจของนักท่องเที่ยวตลาดนักท่องเที่ยวคาซัคสถาน ถือเป็นตลาดระยะไกลที่มีศักยภาพและเป็นตลาดใหญ่ในเอเชียกลาง มีอัตราการเติบโตที่น่าสนใจจากการเปิดเส้นทางการบินสู่จังหวัดภูเก็ตเพิ่มเติมภายหลังสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลาย

โดยปัจจุบันมีจำนวนนักท่องเที่ยวคาซัคสถานเดินทางเข้าประเทศไทยเพิ่มขึ้นจากช่วงก่อนโควิด-19 เกือบเท่าตัวจากประมาณ 56,529 คนในปี 2562 เป็น 109,865 คนในปัจจุบัน (ณ วันที่ 17 กันยายน 2566) ซึ่งมีวันพักเฉลี่ยอยู่ที่ 14.03 วัน ค่าใช้จ่าย 4,365.25 บาทต่อคนต่อวัน ส่วนใหญ่เดินทางท่องเที่ยวรูปแบบกลุ่มครอบครัว และนิยมท่องเที่ยวในช่วงเดือนธันวาคม – มีนาคม (ฤดูหนาว)ปัจจุบันมีเที่ยวบินตรงประจำ (Regular Fight) เส้นทางบินนครอัลมาตี้-ภูเก็ต โดยสายการบิน Air Astana ความถี่ 4 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ และจะเพิ่มขึ้นเป็น 7 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม 2566 – เมษายน 2567 ซึ่งจะเป็นปัจจัยสนับสนุนควบคู่กับมาตรการยกเว้นการตรวจลงตรา ส่งผลให้นักท่องเที่ยวเลือกเดินทางมายังประเทศไทยมากยิ่งขึ้น เพื่อดันสู่เป้าหมายจำนวนนักท่องเที่ยวคาซัคสถานอยู่ที่ 150,000 คน ภายในปี 2566 ขณะที่คาดว่าในช่วง 5 เดือนของการยกเว้นการตรวจลงตรา จะมีนักท่องเที่ยวคาซัคสถานจำนวนประมาณ 129,485 คน เพิ่มขึ้นร้อยละ 49.7 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา สร้างรายได้ประมาณ 7,930 ล้านบาท

นอกจากนี้ ททท. ยังได้จัดให้มีการต้อนรับนักท่องเที่ยวจากสาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน 3 เที่ยวบิน ได้แก่ เที่ยวบิน CA 717 สายการบิน Air China ความจุผู้โดยสาร 158 ที่นั่ง เดินทางจากหางโจว ถึงท่าอากาศยานภูเก็ต ในเวลา 15.00 น. เที่ยวบิน 9C8667 สายการบิน Spring Airlines ความจุผู้โดยสาร 180 ที่นั่ง เดินทางจากเซี่ยงไฮ้ถึงท่าอากาศยานภูเก็ต ในเวลา 16.15 น. และเที่ยวบิน CA 821 สายการบิน Air China ความจุผู้โดยสาร 237 ที่นั่ง เดินทางจากปักกิ่งถึงท่าอากาศยานภูเก็ต ในเวลา 17.45 น.

สำหรับตลาดนักท่องเที่ยวจีนที่เดินทางเข้ามายังประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 – 17 กันยายน 2566 มีจำนวนสะสม ทั้งสิ้น 2,341,080 คน โดยนักท่องเที่ยวมีวันพักเฉลี่ย 7.8 วัน และค่าใช้จ่ายต่อทริปประมาณ 50,766 บาท ซึ่งจังหวัดภูเก็ต ถือเป็นจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวยอดนิยมของนักท่องเที่ยวชาวจีน อันดับ 2 รองจาก กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ คาดว่ามาตรการยกเว้นการตรวจลงตรา (Visa Exemption) จะช่วยกระตุ้นภาพรวมตลาดนักท่องเที่ยวจีนสู่เป้าหมายรายได้ 257,500 ล้านบาท ในปี 2566

ทั้งนี้ ททท. ยังได้ร่วมกับพันธมิตรภาครัฐและเอกชนในพื้นที่จัดกิจกรรมต้อนรับนักท่องเที่ยวในท่าอากาศยานอีก 3 แห่ง ดังนี้ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำนวน 1 เที่ยวบิน ได้แก่ เที่ยวบิน XJ 761 สายการบิน Thai AirAsia X จากเซี่ยงไฮ้ท่าอากาศยานดอนเมือง จำนวน 3 เที่ยวบิน ได้แก่ เที่ยวบิน FD583 สายการบิน Thai Air Asia จากคุนหมิง เที่ยวบิน SL935 สายการบิน Thai Lion Air จากฉางซา และเที่ยวบิน DD3111 สายการบิน Nok Air จากหนานหนิง ท่าอากาศยานเชียงใหม่ จำนวน 2 เที่ยวบิน สายการบิน China Eastern Airlines ได้แก่ เที่ยวบิน MU 205 จากเซี่ยงไฮ้ และเที่ยวบิน MU 2563 จากคุนหมิง โดยแต่ละพื้นที่ได้จัดพิธีต้อนรับ การแสดงศิลปวัฒนธรรม พร้อมมอบพวงมาลัยและของที่ระลึก เพื่อต้อนรับสร้างความประทับใจและแสดงถึงความพร้อมของประเทศไทยในการเป็นจุดหมายปลายทางที่สำคัญของการท่องเที่ยว

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน