X

บุกศาลากลางภูเก็ต! หมอนวดริมหาดกะรน เดือดร้อนถูกนายทุนต่างชาติเปิดร้านตัดราคานวด

หมอนวดริมหาดกะรน รวมตัว 100 คน ยื่นหนังสือ ร้องผู้ว่าฯ หลังได้รับผลกระทบจากนายทุนต่างชาติ เปิดร้านให้บริการตัดราคาค่าบริการเหลือชั่วโมงละ 150 บาท จึงทำให้ได้รับความเดือดร้อน

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2565 ที่ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต กลุ่มหมอนวดแผนไทยและนวดชายหาดในจังหวัดภูเก็ต รวมตัวกันประมาณ 100คน นำโดย นายธรรพ์ษิวิชย์ คล้ายชะเอม ผู้มีอำนาจจัดการแทนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนนวดแผนไทยตำบลกะรน และสมาชิกฯ รวมถึงร้านนวดต่างๆในจังหวัดภูเก็ต ยืนถือป้ายข้อความ ต่างๆ อาทิ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกะตะกะรนมาขอความเป็นธรรม พวกเราเปิดมาเป็น 10ปี ไม่เคยมีปัญหา แต่พอคุณเข้ามาเปิด150เท่ากับคุณทำร้ายเพื่อนร่วมอาชีพเดียวกัน ให้ตายทั้งเป็น, โควิดว่าแย่ ยังต้องยอมแพ้ 150 ,โควิดทำเสีย 150ทำพัง ฯลฯ พร้อมถือโทรโข่งตะโกนว่า 150 บาทออกไป

นายธรรพ์ษิวิชย์ กล่าวว่า การรวมตัวกันครั้งนี้ เพื่อยื่นหนังสือกับทางจังหวัดภูเก็ต ขอให้แก้ปัญหาอัตราค่าบริการนวด ให้มีมาตรฐานและเป็นธรรม เนื่องจากได้รับความเดือดร้อนจากผู้ประกอบการรายหนึ่ง ชื่อ ร้าน 150 Massage By Ked เป็นร้านนวดแผนไทยที่มีชาวต่างชาติเป็นผู้ลงทุนโดยอาศัยคนไทยเปิดร้านนวดแผนไทย

กล่าวคือ ก่อนมีสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด19 ร้านนวดแผนไทยในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตโดยเฉพาะพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว เปิดให้บริการนวดแผนไทยแก่นักท่องเที่ยว กำหนดราคาอัตราค่าบริการรายชั่วโมงต่อบุคคลชั่วโมงละ 300 บาท เท่าเทียมกันทุกร้าน

ภายหลังจากมีการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด พื้นที่แหล่งท่องเที่ยวต่างๆแทบจะไม่มีนักท่องเที่ยวมาใช้บริการทำให้ผู้ประกอบการไม่สามารถทนต่อต้นทุนการเปิดกิจการได้ ทำให้ร้านนวดแผนไทยได้ทยอยปิดกิจการเป็นจำนวนมาก แต่เมื่อรัฐบาลได้
ดำเนินการกำหนดมาตรการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิดได้ระดับหนึ่งและสามารถเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวกลับมาท่องเที่ยวได้ตามปกติ ทำให้มีนักท่องเที่ยวเริ่มมาใช้บริการนวดแผนไทย

ปรากฏว่าได้มีร้านนวดแผนไทยชื่อร้าน 150 Massage By Ked ได้มาเปิดให้บริการในหลายพื้นที่ หลายสาขาในจังหวัดภูเก็ต โดยลดอัตราค่าบริการเหลือเพียงชั่วโมงละ 150 บาทแทบทุกประเภทการนวดและมีวิธีการหาลูกค้าหน้าร้านที่มีนักท่องเที่ยวสัญจรและหาลูกค้าจากทางโซเซียล เป็นเหตุให้ร้านนวดแผนไทยร้านอื่นไม่สามารถดำเนินกิจการได้ เพราะต้นทุนในการดำเนินกิจการสูงกว่ารายได้ตามความเป็นจริงไม่สามารถเปิดให้บริการในอัตราชั่วโมงละ 150 บาทได้ และการลดอัตราค่าบริการของร้าน 150 Massage By Ked นอกจากทำให้ผู้ประกอบการร้านอื่น ไม่สามารถกลับมาเปิดดำเนินการได้แล้ว ยังทำให้ลดทอนความเชื่อมั่นเกี่ยวกับศาสตร์การนวดแผนไทย รวมถึงคุณค่าภูมิปัญญาความเป็นศาสตร์การนวดแผนไทยจากนักท่องเที่ยวต่างชาติ

จากกรณีปัญหาดังกล่าวที่เกิดขึ้นทางกลุ่มวิสาหกิจชุมชนนวดแผนไทยตำบลกะรน ได้พยายามแก้ไขปัญหาผ่านทาง เรือเอก เจด็จ วิชรศรณ์ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลกะรน แต่ไม่ได้รับการดำเนินการประสานแก้ไขปัญหาดังกล่าวข้างต้นเท่าที่ควร ต่อมาทางกลุ่มวิสาหกิจชุมชนนวดแผนไทยตำบลกะรนได้ประสานฝ่ายปกครองตำบลกะรนโดย นาย วินัย ชิดเชี่ยว กำนันตำบลกะรน เพื่อแก้ไขปัญหา ซึ่งทางนายวินัย ชิดเชี่ยว กำนันตำบลกะรน ได้เข้าเจรจาด้วยตนเองเพื่อหาทางออก

เกี่ยวกับปัญหาดังกล่าวร่วมกันพื่อทำให้ทุกฝ่ายสามารถอยู่ร่วมกันได้ แต่ปรากฏว่าทางร้าน150 Massage By Ked ไม่ได้ดำเนินการตามข้อตกลง

” กลุ่มวิสาหกิจชุมชนนวดแผนไทยตำบลกะรน จึงรวมตัวกัน ร่วมกันร้านนวดในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ยื่นหนังสือขอความอนุเคราะห์มายังผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เพื่อกำหนดมาตรการแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าวทั้งระยะสั้นและระยะยาว รวมถึงดำเนินการป้องกันตรวจสอบชาวต่งชาติที่อยู่เบื้องหลังการหารายได้จากอาชีพนวดแผนไทยภายในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ซึ่งเป็นอาชีพต้องห้ามคนต่างชาติเข้ามาดำเนินการรวมถึงกำหนดราคากลาง เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้การดำเนินกิจการเกี่ยวกับการบริการนวดแผนไทยในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตสามารถดำเนินต่อไปได้

เดิมร้านนวดในภูเก็ตมีหมอนวดประมาณ 10,000 คน เมื่อเจอโควิดร้านนวดลดลงและเมื่อนักท่องเที่ยวกลับมา ร้านนวดก็เริ่มทยอยกลับมาเช่นกัน เราอยากให้แข่งขันกันที่การบริการนวด ไม่ใช่มาตัดราคากัน ซึ่งร้านที่มาตัดราคากันเป็นร้านที่มีคนต่างชาติเป็นนายทุน มาเปิดร้านในภูเก็ตที่กะตะ และขยายสาขาไปยังพื้นที่ต่างๆในจังหวัด เขาคิดราคานวดเพียง 150 บาท ต่อชั่วโมง ทำให้ร้านนวดต่างๆ ได้รับความเดือดร้อน จึงขอให้มีราคาเท่ากันให้เป็นธรรมกับทุกฝ่าย ” นายธรรพ์ษิวิชย์ กล่าว

ต่อมานายอานุภาพ รอดขวัญ ยอดระบำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ได้เชิญตัวแทนกลุ่มนวดที่มาชุมนุมเข้าประชุมเพื่อรับทราบปัญหาความเดือดร้อน ที่ ห้องประชุม ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดภูเก็ต

นายอานุภาพ รอดขวัญ ยอดระบำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า ในเรื่องนี้มอบหมายให้นายอำเภอเมืองภูเก็ต พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่เจรจากับร้านนวดที่ราคาต่ำกว่าปกติ ที่ทำให้ร้านนวดส่วนใหญ่ได้รับความเดือดร้อน เริ่มตรวจสอบในอาทิตย์หน้า โดยทางจังหวัดจะตั้งคณะทำงาน ประกอบด้วย สาธารณสุขจังหวัด พาณิชย์จังหวัด ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ตำรวจ และทุกหน่วยที่เกี่ยวข้อง เข้าตรวจสอบร้านดังกล่าวในทุกสาขา ตรวจสอบใบอนุญาตสถานประกอบการและรายละเอียดต่างๆ ของการให้บริการ ให้มีราคาอยู่ในอัตราที่ร้านอื่นสามารถอยู่ร่วมกันได้ และให้คณะทำงานชุดนี้รายงานผลให้ทางจังหวัดทราบ ซึ่งกลุ่มร้านนวดสามารถติดตามเรื่องได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดภูเก็ต

ทางด้าน กลุ่มร้านนวดที่มาร่วมชุมนุมได้รับทราบผลการประชุม ต่างแสดงความพอใจที่ทางจังหวัดเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาให้ และสลายการชุมนุม ท่ามกลางการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยของหน่วยงานความมั่นคงในจังหวัดภูเก็ต.

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน