X

ตรวจประเมินผล นพค.15 ส่งเสริมอาชีพ

 

Contents

พล.อ.รังสาทย์  แช่มเชื้อ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบประเมินผลประจำกระทรวงกลาโหม และคณะฯ ลงพื้นที่ติดตามตรวจสอบและประเมินผล หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 15 จัดโครงการส่งเสริมอาชีพกับประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 – 2565 ทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น สามารถนำไปเป็นอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ สามารต่อยอดเป็นอาชีพหลัก และพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง มั่นคง ยั่งยืน ได้ต่อไป

 พล.อ.รังสาทย์  แช่มเชื้อ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบประเมินผล ประจำกระทรวงกลาโหม และคณะฯ ลงพื้นที่ติดตามตรวจสอบและประเมินผล หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 15 ( อ่านหนึ่งห้า ) สำนักงานพัฒนาภาค 1 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย โดยมีพันเอกณพัฒน์  ปกป้อง ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 15 บรรยายสรุปผลการดำเนินการโครงการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพกับประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบในจังหวัดอุทัยธานี โดยมีการส่งเสริมอาชีพประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2565 เช่น โครงการกลุ่มทำข้าเกรียบปลากระจก โครงการกลุ่มสตรีทอผ้า โครงการกลุ่มหมูฝอย โครงการกลุ่มน้ำพริก กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์กล้วย กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์มะม่วง กลุ่มเลี้ยงแพะ และกลุ่มเลี้ยงสุกร หมูหลุม เป็นต้น
   หลังจากรับฟังบรรยายสรุปที่ห้องประชุมแล้ว พล.อ.รังสาทย์  แช่มเชื้อ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบประเมินผล ประจำกระทรวงกลาโหม และคณะฯ ได้ลงพื้นที่ติดตามประเมินผล งานส่งเสริมกลุ่มผลิตภัณฑ์พริกแปรรูป ที่ บ้านทรัพย์เจริญ หมู่ที่ 12 และงานส่งเสริมกลุ่มผลิตภัณฑ์กล้วยแปรรูป ที่บ้านน้ำรอบ หมู่ที่ 1 ตำบลน้ำรอบ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี  จำนวน 2 โครงการ  จากการตรวจสอบแล้ว ราษฎรมีความพึงพอใจที่ได้เข้าร่วมโครงการ ซึ่งทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น สามารถนำไปเป็นอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ สามารต่อยอดเป็นอาชีพหลักและพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง มั่นคง ยั่งยืน ได้ต่อไป

นันทศักดิ์ วัฒนพานิช -บุญณิศา ล่าบ้านหลวง ทีมข่าว 77ข่าวเด็ดจ.อุทัยธานี

 

 

 

 

 

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

นันทศักดิ์ วัฒนพานิช

นันทศักดิ์ วัฒนพานิช

ผู้สื่อข่าว 77 ข่าวเด็ด ประจำ จ.อุทัยธานี