X

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ พระราชทานเมล็ดพันธุ์ผักให้ชาวบ้านชายเขาบ้านชายเขา

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ พระราชทานเมล็ดพันธุ์ผักให้ชาวบ้านชายเขาบ้านชายเขา  ตำบลทุ่งนางาม อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี ทุกคนต่างซาบซึ้งให้พระกรุณาธิคุณ และยังได้จัดกิจกรรมแสดงจุดยืนในการร่วมการปกปกสถาบันพระมหากษัตริย์ ร้องเพลงดังกึกก้อง

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น.ที่ผ่านมา  ที่บ้านชายเขา หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งนางาม อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริพระราชทานเมล็ดพันธุ์ผักให้ชาวบ้านชายเขาบ้านชายเขา  ตำบลทุ่งนางาม โดย มีนายสานิตย์  พิจารณ์ พัฒนาการอำเภอลานสัก  เป็นประทานในพิธีรับมอบเมล็ดพันธุ์ผัก และมีชัยรินทร์ อิศรางกูร  ณ  อยุธยา ผู้ใหญ่บ้าน หมูที่ 3   พร้อมด้วย  ดอกเตอร์ชวิภา  พงษ์ธนโชติ ประธานศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฏีใหม่บ้านชายเขา และพลตรีพิจิตร  ขจรกล่ำ ที่ปรึกษาของศูนย์เรียนรู้ฯ บ้านชายเขา ได้ร่วมกันทำพิธีรับมอบเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทานให้ชาวบ้านชายเขา ซึ่งมีหน่วยงานสนับสนุนและร่วมเป็นเกียรติในพิธีรับมอบเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทาน ได้แก่ พัฒนาการอำเภอลานสัก ผู้บริหารสถานศึกษา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอลานสักทุกท่าน

โดยมีจำนวน ผู้เข้ารับพระราชทานในครั้งนี้  จำนวน  156 ครอบครัว สิ่งของพระราชทานประกอบด้วย  เมล็ดพันธุ์ผัก จำนวน   156    ชุด   ไม้ผล   202   ต้น   แพะพันธุ์แบล็คเบงกอล  ไก่   เป็ดเทศ   พันธุ์ปลา  ซึ่งวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้พสกนิกรได้ทำความดี  ประพฤติ  ปฏิบัติตนในการดำรงชีวิตตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง  อีกทั้งยังเป็นการปรับปรุงและพัฒนาพันธุ์พืชและสัตว์ ให้มีสายพันธุ์ดี ตอบสนองต่อความต้องการของเกษตรกรทั้งด้านพืช และสัตว์ ที่มีความทนทานต่อโรคและแมลงได้ผลผลิตที่ดีและยังเป็นการลดค่าใช้จ่ายภายในครัวเรือนให้กับพสกนิกรบ้านชายเขาต่อไป ซึ่งทุกคนต่างซาบซึ้งในพระกรุณาธิคุณอย่างล้นพ้นที่พระองค์ต้องการให้มีความอยู่ดีกินดี

และภายหลังพิธีรับมอบเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทานแล้ว ข้าราชการ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน อสม. และประชาชนที่เข้าร่วมพิธี ยังได้ร่วมกันแสดงจุดยืนในการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ให้อยู่คู่กับปวงชนชาวไทยตลอดไป โดยการแดงพลังด้วยร่วมร้องเพลิงชาติไทย เพลงสดุดี และเพลงสรรเสริญพระบารมี ดังกึกก้อง

 

 

 

 

 

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

นันทศักดิ์ วัฒนพานิช

นันทศักดิ์ วัฒนพานิช

ผู้สื่อข่าว 77 ข่าวเด็ด ประจำ จ.อุทัยธานี