ตรัง กรมการท่องเที่ยว ก.การท่องเที่ยวและกีฬาจัดกิจกรรมปั่นจักรยาน ปลูกหญ้าทะเล ดำน้ำเก็บขยะในทะเล

กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จัดกิจกรรมปั่นจักรยาน ปลูกหญ้าทะเล และดำน้ำเก็บขยะในทะเล ที่จังหวัดตรัง
วันนี้ (17 พ.ค. 61) นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง กล่าวต้อนรับ นาวาตรี วรวิทย์ เดชะสุภากูร เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประธานเปิดกิจกรรม “ปั่น ปลูก เก็บ อย่างเก๋ไก๋ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ปกป้องทะเล” ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวสีเขียว (Green Tourism) ประจำปี 2561 ณ ท่าเรือปากเมง อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง เป็นจังหวัดท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมานาน มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเป็นจำนวนมาก และเพิ่มขึ้นทุกปี ปัญหาขยะมูลฝอยเป็นปัญหาที่สำคัญระดับชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ที่มีประชาชนและนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากย่อมมี ขยะเกิดขึ้นจากการอุปโภคบริโภคเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกัน แม้ว่าจังหวัดตรังได้กำหนดแนวทางบริหารจัดการขยะ โดยเน้นย้ำถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนในการบริหารจัดการและแก้ไข ปัญหาขยะ การคัดแยกขยะมูลฝอยให้ถูกต้องตามประเภทของขยะ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยจากแหล่งกำเนิด หากแต่การรณรงค์ให้นักท่องเที่ยวได้รับทราบและมีส่วนร่วมกับประชาชนใน พื้นที่ท่องเที่ยว ก็ถือเป็นกิจกรรมที่ดีที่จะเผยแพร่กิจกรรมออกไปในวงกว้างยิ่งขึ้น และการจัดกิจกรรมในวันนี้ กรมการท่องเที่ยวเป็นผู้ดำเนินกิจกรรมรณรงค์โดยเลือกจังหวัดตรังเป็นต้นแบบ ของโครงการ เนื่องจากเล็งเห็นถึงศักยภาพของจังหวัดตรัง และความเข้มแข็งของชุมชน นอกจากนี้ยังได้จัดกิจกรรมดำน้ำเก็บขยะในทะเล ที่เกาะยา และปลูกหญ้าทะเลขึ้น จำนวน 5,000 ต้น ณ อ่าวขาม โดยหญ้าทะเลซึ่งเป็นพืชที่มีความสำคัญต่อระบบนิเวศ เป็นแหล่งอาหารหลักของพะยูน สัตว์สงวนที่ใกล้สูญพันธุ์ในประเทศไทย รวมถึงเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ทะเลด้วย

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดตรัง กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น