X

ตรัง ผู้ว่าฯตรัง ผุดไอเดียรวมพลัง ขรก.-ลูกจ้างเล่นกีฬาสนุกสนานสร้างสามัคคี

ผู้ว่าฯตรัง ผุดไอเดียรวมพลัง ขรก.-ลูกจ้างเล่นกีฬาสนุกสนานสร้างสามัคคี

หน่วยงานข้าราชการทุกสังกัดในจังหวัดตรังจัดการแข่งขันกีฬาข้าราชการ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีจังหวัดตรัง

   ที่สนามกีฬากลางเทศบาลนครตรัง   นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาข้าราชการ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีจังหวัดตรัง ซึ่งในการจัดการแข่งขันกีฬาวันข้าราชการพลเรือน จัดขึ้นเพื่อเน้นส่งเสริมให้ข้าราชการพลเรือนทุกกระทรวงในพื้นที่จังหวัดตรัง ได้มีโอกาสในการออกกำลังกายและเล่นกีฬาร่วมกัน เห็นคุณค่าของการออกกำลังกาย มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้จักรักสามัคคี และเสริมสร้างคุณภาพชีวิต ให้ข้าราชการปฏิบัติราชการอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลต่อทางราชการ ทั้งนี้ จังหวัดตรังได้กำหนดวิสัยทัศน์การพัฒนาจังหวัด “ตรังเมืองแห่งคุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืน” โดยยึดหลัก “รู้หน้าที่ มีวินัย ใจอาสา ร่วมพัฒนาจังหวัดตรัง” ซึ่งมอบนโยบายให้ข้าราชการทุกกระทรวงเป็นผู้ขับเคลื่อนเพื่อเกิดผลสัมฤทธิ์กับจังหวัดตรังมากที่สุด และเพื่อให้ข้าราชการทุกกระทรวง ได้รวมใจเป็นหนึ่งเดียวในการปฏิบัติหน้าที่ เป็นการพบปะแลกเปลี่ยนความคิด ทำกิจกรรมร่วมกัน จังหวัดตรังจึงจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาข้าราชการ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีจังหวัดตรัง ประจำปี 2561 ภายใต้แนวคิด “สุขภาพและมิตรภาพ” (Health and Friendship)

ซึ่งได้แบ่งทีมแข่งขันกีฬาและประกวดกองเชียร์ออกเป็นทีมมั่นคง (สีเขียว) ทีมมั่งคั่ง (สีเหลือง) และทีมยั่งยืน (สีฟ้า) มีผู้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาและเชียร์กว่า 1,500คน  โดยมีการแข่งขันกีฬาฟุตบอลชาย แชร์บอลหญิง และกีฬาพื้นบ้าน เช่น ชักกะเย่อ วิ่งกระสอบ ซึ่งความสนุกสนานเป็นอย่างมาก และหลังจากการแข่งขันมีการจัดงานเลี้ยงพบปะสังสรรค์และเปิดตัวเพลง “ตรังยั่งยืน” ซึ่งเป็นเพลงแต่งขึ้นใหม่ ตามวิสัยทัศน์การพัฒนาจังหวัด  “เมืองแห่งคุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืน” โดยยึดหลัก “รู้หน้าที่ มีวินัย ใจอาสา ร่วมพัฒนาจังหวัดตรัง”  ซึ่งคำร้อง/ทำนอง  โดย อ.ชาง ซาไก นักแต่งเพลงชื่อดังให้กับค่ายยักษ์ใหญ่ของประเทศ เช่น อาร์สยาม  และขับร้อง โดย  ศิริพิม ภิญญา มีความยาวประมาณ 3 นาที ซึ่ง จังหวัดตรังตั้งใจให้เป็นเพลงของจังหวัดตรังอีกเพลง เพื่อสร้างความเป็นตรังให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์    ซึ่งข้าราชการต่างขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดจัดกิจกรรมเช่นนี้ขึ้นทุกปี เพื่อจะได้พร้อมใจร่วมกิจกรรม สร้างความสนุกสนาน สามัคคีต่อกัน

 ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ได้กล่าวว่า ในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในหลาย ๆ ด้าน ทั้งด้านสังคม การเมือง และเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นเรื่องยากที่จะให้ประชาชนของประเทศไทยปรับตัวได้ทันท่วงที ทำให้ส่งผลกระทบต่อสภาวะทางด้านอารมณ์และการดำรงชีวิต ฉะนั้นการที่จังหวัดได้กำหนดวิสัยทัศน์ “ตรังเมืองแห่งคุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืน” โดยยึดหลัก “รู้หน้าที่ มีวินัย ใจอาสา ร่วมพัฒนาจังหวัดตรัง” นั้น ก็เพื่อให้ข้าราชการทุกคนได้ถือปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุดกับประชาชนจังหวัดตรัง และการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาในวันนี้ เพื่อเป็นการอบอุ่นร่างกายของทุกท่านสู่การปฏิบัติหน้าที่ในวันต่อไป และเป็นการส่งเสริมให้ทุกท่านได้ออกกำลังกาย เล่นกีฬา เพื่อพัฒนาร่างกายและจิตใจให้แข็งแรง ดังคำกล่าวที่ว่า “SOUND MIND IN SOUND BODY” จิตใจที่แจ่มใส ย่อมอยู่ในร่างกายที่แข็งแรง ​

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน