X

เริ่มแล้ว งานการแข่งขันลูกลม ชมถ้ำเขาช้างหาย ครั้งที่ 20

ตรัง – เริ่มแล้ว งานการแข่งขันลูกลม ชมถ้ำเขาช้างหาย ครั้งที่ 20 ส่งเสริมประเพณีวิถีไทย โดยการแข่งขันลูกลม ซึ่งในปีนี้มีผู้สมัครเข้าแข่งขันทั้งสิ้น 213 ดอก ใน 5 ประเภท รวมถึงการจำหน่ายสินค้าชุมชนที่เน้นวิถีชุมชน

 ที่บริเวณหน้าถ้ำเขาช้างหาย ตำบลนาหมื่นศรี อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัด  พร้อมด้วยนายวสันติ์ ถนอมทรัพย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด นายชัชวาล ฉายะบุตร รองผู้ว่าราชการจังหวัด  นายกิจ  หลีกภัย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายวิโรจน์ เยาว์ดำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมื่นศรี นายอำเภอนาโยง และหัวหน้าส่วนราชการ

ร่วมพิธีเปิดงานแข่งขันลูกลม ชมถ้ำเขาช้างหาย ประจำปี 2561  ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 14-18 ก.พ. 61  โดยความร่วมมือของจังหวัดตรัง องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมื่นศรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ททท.สำนักงานตรัง การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง

 งานแข่งขันลูกลม ชมถ้ำเขาช้างหาย เป็นงานสืบสานประเพณีวัฒนธรรม นำสู่การท่องเที่ยวตำบลนาหมื่นศรี อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง  เพื่อมุ่งหวังให้เกิดการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น และสนับสนุนส่งเสริมการท่องเที่ยวในตำบล โดยนำเสนอในรูปแบบแข่งขันลูกลม แข่งขันนวดข้าว ตำข้าว หุงข้าว ทำแกงแบบดั้งเดิม

รวมทั้งการแสดงศิลปวัฒนธรรมอันงดงามของภาคใต้ เช่น มโนราห์ การแสดงดนตรีของนักเรียนและภาคประชาชน  อันเกี่ยวเนื่องกับวิถีชีวิตของคนในชุมชน เช่น การเกี่ยวข้าว การทำนา เป็นต้น เพื่อร่วมสืบสานประเพณีอันดีงาม

โดยมีกิจกรรมเด่นๆ ทั้งการแข่งขันลูกลม ซึ่งในปีนี้มีผู้สมัครเข้าแข่งขันทั้งสิ้น 213 ดอก ใน 5 ประเภท การจำหน่ายสินค้าชุมชนที่เน้นวิถีชุมชน ใช้วัตถุดิบในท้องถิ่น ชมตลาดพื้นบ้าน และงดการใช้โฟมและพลาสติกให้กับนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวอย่างคึกคัก

สำหรับลูกลม เป็นเครืองมีอไล่นกในนาข้าว ชนิดหนึ่ง ทำด้วยไม้ไผ่ ตกแต่งด้วยวัสดุธรรมชาติให้สวยงาม มีก้านไม้ไผ่ที่ทำคล้ายกังขัน เมมื่อมีลมมากระทบกังหันจะหวุน และทำให้เกิดเสียงดัง เมื่อนกได้ยินเสียงที่ดังกังวาลจะตกใจ และไม่กล้าลงมากินรวงข้าวในท้องนานั่นเอง ซึ่งการไล่นกในรูปแบบใช้ลูกลมมีเพียงที่นี่เพียงที่เดียว

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน