X

ตรัง นำนักเรียนเล่นโคลนในนาข้าว ยุวชนชาวนาเรียนรู้วิถีนา ถอนกล้า ดำนา

ตรัง นำนักเรียนเล่นโคลนในนาข้าว ยุวชนชาวนาเรียนรู้วิถีนา ถอนกล้า ดำนา เพื่อสืบสานภูมิปัญญาและวิถีชีวิตชาวนาหมื่นศรี สร้างความรักความสามัคคีให้กับประชาชนในพื้นที่ รู้จักวิถีชีวิตวัฒนธรรมท้องถิ่นที่จะสร้างความภาคภูมิใจและสำนึกรักบ้านเกิด

โรงเรียนไทรงาม ม.4 ต.นาหมื่นศรี อ.นาโยง จ.ตรัง จัดกิจกรรม “ยุวชนชาวนา” (หว่านกล้า ถอนกล้า ดำนา) ประจำปี 2566 โดยนายพิทยา หวานขัน ผู้อำนวยการโรงเรียนไทรงาม นำนักเรียนระดับชั้นประถม พร้อม ผู้ปกครอง กว่า 30 คน ลงนาช่วยกันถอนกล้า และร่วมกันดำนา ตามวิถีชาวนาแบบดั้งเดิมของชาวนาโยง ซึ่งข้าวปีนี้ใช้ ข้าวสายพันธุ์นางเอก ที่มีจุดเด่นคือ ปลูกง่าย เก็บง่าย หุงง่าย โดยมีปราชญ์ชาวบ้านมาสอนตั้งแต่การหว่านกล้า ถอนกล้า และดำนา และมีนางสาวรัชนี นิลละออ เกษตรอำเภอนาโยง นายวิโรจน์ เยาว์ดำ นายก อบต.นาหมื่นศรี ผู้ใหญ่บ้าน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอนาโยง ร่วมกิจกรรม ที่แปลงนาข้าวสาธิตโรงเรียนไทรงาม ซึ่งเป็นแปลงนาข้าว พื้นที่จำนวน 1 ไร่ของ นางมาลี เชยชื่นจิตร ม.6 ต.นาหมื่นศรี อ.นาโยง จ.ตรัง เป็นผู้สนับสนุนแปลงนาข้าวแก่โรงเรียน เพื่อสืบสานภูมิปัญญาและวิถีชีวิตชาวนาหมื่นศรี สร้างความรักความสามัคคีให้กับประชาชนในพื้นที่ อีกทั้งยังเป็นการปลูกจิตสำนึกให้เด็กเยาวชนและประชาชนเกิดความตระหนัก และเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ฟื้นฟูคุณค่าทางวัฒนธรรมและวิถีชุมชน ให้เด็กในท้องถิ่นได้เรียนรู้ความสำคัญ รู้จักวิถีชีวิตวัฒนธรรมท้องถิ่นที่จะสร้างความภาคภูมิใจและสำนึกรักบ้านเกิด

โดยในนาข้าว ผู้ปกครองและเด็ก ๆ ได้ช่วยกันถอนกล้า ดำนา เด็กบางคนไม่ได้ดำนาแต่ได้เล่นได้เปื้อนโคลน เล่นโคลน ซึ่งการเล่นนอกห้องเรียนก็ถือเป็นการเรียนรู้อย่างหนึ่งของเด็ก ๆ ที่ได้ซึมซับวิถีนาจากการเล่นในนาข้าว ซึ่งบรรยากาศที่เป็นไปอย่างคึกคัก มีความสุข สนุกสนาน

นายพิทยา หวานขัน ผู้อำนวยการโรงเรียนไทรงาม บอกว่า การจัดกิจกรรม ยุวชนชาวนา ปีนี้จัดเป็นปีที่ 12 ทางโรงเรียนได้ทำกิจกรรมมาอย่างต่อเนื่อง มีวัตถุประสงค์ ให้นักเรียนได้รู้จักภูมิปัญญาท้องถิ่นของตัวเองในส่วนของการดำนาเน้นในเรื่องของกิจกรรม active learning ของโรงเรียนเราได้ทำต่อเนื่องทุกปีและที่สำคัญที่สุดก็คือในส่วนของการที่เราสร้างความร่วมมือร่วมใจกับผู้ปกครองและในภาคส่วนต่างๆมาช่วยเหลือการจัดเตรียมอุปกรณ์ต่างๆที่สำคัญที่สุดเป็นการสร้างความสามัคคีระหว่างผู้ปกครอง ชุมชน และภาคีเครือข่ายของโรงเรียน เป็นการเรียนรู้นอกห้องเรียนเป็นอย่างดี ในโรงเรียนก็มีการสอนการทำนาอยู่แล้วแต่เพื่อให้นักเรียนเข้าใจมากขึ้นเราก็จะเน้นการปฏิบัติของนักเรียนโดยเน้นในเรื่องของกิจกรรม active learning ให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงผลตอบรับที่ได้นำนักเรียนมาเรียนรู้อันดับแรกก็จากผู้ปกครอง ซึ่งโรงเรียนเองก็ได้สนับสนุนในเรื่องของการทำนาโดยเป็นไปตามความต้องการของผู้ปกครอง เพราะผู้ปกครองหลายคนในพื้นที่ตำบลนาหมื่นศรีมีอาชีพทำนาอยู่แล้ว ซึ่งกิจกรรมนี้ก็เป็นประโยชน์ให้กับนักเรียนนำความรู้ต่างๆ ที่ได้เรียนในห้องเรียนแนะนำมาสู่การปฏิบัติจริง รวมไปถึงได้นำไปปฏิบัติที่บ้านได้ช่วยเหลืองานคุณพ่อคุณแม่หาที่พื้นฐานคือการทำนาอยู่แล้ว

ส่วนทางด้าน นางสาวรัชนี นิลละออ เกษตรอำเภอนาโยง บอกว่า สำหรับกิจกรรมนี้จะทำให้เด็กในพื้นที่รู้จักที่จะทำนาซึ่งเป็นอาชีพของพ่อแม่ผู้ปกครองที่อยู่ที่บ้านก็จะทำให้เด็กมีความรักและก็อยากที่จะสืบทอดต่อไป สำหรับกิจกรรมนี้เด็กก็จะเรียนรู้ตั้งแต่โดยมีปราชญ์ชาวบ้านเริ่มเรียนรู้ตั้งแต่งานหว่านกล้า ถอนกล้า ดำนา ให้เด็กได้ดำนาให้เด็กได้เรียนรู้ในการดำนาสำหรับพื้นที่อำเภอนาโยงจะมีพื้นที่นาอยู่ประมาณ 3,000 กว่าไร่สำหรับพื้นที่นาหมื่นศรีก็เป็นตำบลหนึ่งที่มีพื้นที่นาอยู่เป็นจำนวนมากและตำบลนาข้าวเสีย.

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน