X

“สส.กาญจน์” อภิปรายครั้งแรก เร่งการประปาแก้ปัญหาน้ำอุปโภคบริโภค 7 หมู่บ้าน แก้ปัญหาคลื่นกัดเซาะชายฝั่ง ติดตั้งไฟส่องสว่างกะลาเส-แหลมไทร

ตรัง “สส.กาญจน์” อภิปรายครั้งแรก เร่งการประปาแก้ปัญหาน้ำอุปโภคบริโภค 7 หมู่บ้าน และแก้ปัญหาคลื่นกัดเซาะชายฝั่ง พร้อมทั้งติดตั้งไฟส่องสว่างเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ ถ.กะลาเส-แหลมไทร

(9 ส.ค. 66) นายกาญจน์ ตั้งปอง สส.ตรัง เขต 4 พรรคประชาธิปัตย์ นำเรื่องหารือต่อสภาเพื่อแจ้งปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในจังหวัดตรัง และเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน จึงขอฝากให้สภาเพื่อผ่านไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ปัญหา 3 เรื่อง

นายกาญจน์กล่าวว่า เรื่องที่ 1 ปัญหาเรื่องน้ำอุปโภคบริโภค ใน 7 หมู่บ้าน ต.เกาะลิบง อ.กันตัง จ.ตรัง ซึ่งเป็นแหล่งท่องที่สำคัญอันดับต้น ๆ ของประเทศเป็นจำนวนมาก ได้แก่ เกาะกระดาน ถ้ำมรกต หรือแม้แต่พะยูนฝูงสุดท้าย ก็อยู่บริเวณนี้ จะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาจับจ่ายใช้สอย เยี่ยมชม ทำให้เกิดการจ้างงาน สร้างรายได้ ในพื้นที่เป็นจำนวนมาก แต่ปัญหาที่สำคัญ คือ ปัญหาเรื่องน้ำอุปโภคบริโภคขาดแคลน มาเป็นระยะเวลานาน จึงอยากเรียนไปถึงการประปาส่วนภูมิภาค กระทรวงมหาดไทย ให้ช่วยขยายเขตและปรับปรุงทรัพยากรน้ำบาดาล สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เข้ามาศึกษาสำรวจเพื่อเร่งเข้ามาแก้ไขปัญหาในพื้นที่ดังกล่าวโดยเร็ว

นายกาญจน์กล่าวอีกว่า เรื่องที่ 2 ได้รับแจ้งจากชาวบ้าน หมู่ที่ 3 บ้านมดตะนอย ต.เกาะลิบง อ.กันตัง จ.ตรัง ถึงปัญหาคลื่นกัดเซาะชายฝั่ง จนเป็นเหตุให้เกิดบ้านเรือนเสียหาย มากกว่า 10 หลังคาเรือน ระยะความยาวจากหน้าหาดประมาณ 3 กม. ถ้าไม่รีบแก้ไข จะส่งผลกระทบต่อชุมชนบ้านมดตะนอยเป็นอย่างมาก จึงอยากเรียนไปถึงกรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย และกรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม เข้าไปเร่งรัดศึกษาผลกระทบ เพื่อเร่งแก้ไขปัญหาคลื่นกัดเซาะชายฝั่ง ไม่ให้ทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนเสียหายไปมากกว่านี้

เรื่องที่ 3 ปัญหาเรื่องไฟส่องสว่าง ถ.กะลาเส-แหลมไทร อ.สิเกา จ.ตรัง​ได้ตัดจากทางหลวงจังหวัดหมายเลข 4046 (อ.สิเกา – บ้านควนกุน) เข้าไปยัง 4 หมู่บ้าน ระยะทาง 16 กม. ได้แก่ หมู่ที่ 3 บ้านแหลมไทร หมู่ที่ 4 บ้านบางค้างคาว หมู่ที่ 5 บ้านแหลมมะขาม และหมู่ 7 บ้านทุ่งทอง เนื่องจากชาวบ้านที่อยู่อาศัยดังกล่าว ประมาณ 1,000 หลังคาเรือน ใช้ถนนสายนี้เป็นถนนสายหลักในการสัญจรไปมา แต่ยังขาดไฟส่องสว่างตลอดเส้นทาง ประกอบกับมีโค้งที่อันตรายเป็นจำนวนมาก เกรงว่าจะไม่ได้รับความสะดวกสบาย จึงต้องการให้ภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเข้าตรวจสอบและทำการติดตั้งไฟส่องสว่าง เพื่อป้องกันอันตรายและอำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่สัญจรไปมา

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน