X

ภาคปชช.ขยับ เสนอ 5 ข้อ ให้พรรคการเมืองกำหนดนโยบายเลือกตั้ง เหลื่อมล้ำ-ที่ดิน-สิทธิ-แก้ไขรธน.สู่ประชาธิปไตย

ตรัง-ภาคปชช.ขยับ เสนอแนวทาง 5 ข้อ ให้พรรคการเมืองกำหนดนโยบายสู่การเลือกตั้ง ชี้ รัฐบาลที่ผ่านมาบริหารเกิดปัญหาความเหลื่อมล้ำ-ที่ดิน-สิทธิ-รวยกระจุกจนกระจาย แนะแก้ไขรธน.สู่ประชาธิปไตย จี้ สานต่อโฉนดชุมชน-ธนาคารที่ดิน เตรียมยื่นข้อเรียกร้องที่ทำการพรรค เชิญตัวแทนพรรคร่วมเวทีใหญ่ถกปัญหา

 

เมื่อวันที่ 30 มี.ค.2565 ที่มูลนิธิอันดามัน อ.เมือง จ.ตรัง ตัวแทนเครือข่ายภาคประชาชนในนามเครือข่าย​ปฏิรูป​ที่ดิน​เทือกเขา​บรรทัด นำโดย นาย สมนึก พุฒนวล นางณัฐธยาน์ เเท่นมาก นางกันยา ปันกิตติ นางอารี สุขสม นาย บุญ เเซ่จุง ร่วมกันอ่านแถลงการณ์ข้อเสนอนโยบายภาคประชาชนต่อพรรค​การเมืองต่างๆในการเลือกตั้งที่กำลังจะมาถึง ความว่า เครือข่ายปฏิรูปที่ดินเทือกเขาบรรทัด(คปบ.) สมาชิก พีมูฟ (P-Move) เป็นเครือข่ายภาคประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการยึดแย่งทรัพยากรธรรมชาติและไร้โอกาสในการเข้าถึงทรัพยากรที่จําเป็นในการดํารงชีวิต เป็นกลุ่มขบวนชาวบ้านที่อยู่ในสภาวะของการดิ้นรนต่อสู้เพื่อแสวงหาปัจจัยการผลิตที่พอเพียงต่อการดํารงชีวิต โดยเคลื่อนไหวผลักดันเรื่องของการบริหารจัดการทรัพยากรที่เป็นธรรม สิทธิของประชาชนในทรัพยากรธรรมชาติ ดิน น้ำ ป่า สิทธิมนุษยชน ประชาธิปไตย ละ“สิทธิชุมชน” ซึ่งเป็น 1 ใน 8 เครือข่ายขบวนประชาชนจากทั่วประเทศ

 

แถลงการณ์ระบุว่า จากการบริหารประเทศของรัฐบาลที่ผ่านมาพบว่า เกิดความเหลื่อมล้ำในสังคม เกิดช่องว่างระหว่าง คนรวยกับคนจน เกิดสภาวะ รวยกระจุก จนกระจาย ที่เพิ่มมากขึ้น ยอดหนี้สาธารณะสะสมยังเพิ่มสูงขึ้นอย่างเป็นลําดับ ประชาชนไร้ที่อยู่อาศัยและที่ดินทํากิน ที่ดินตกไปอยู่ในมือของกลุ่มธุรกิจเพียงไม่กี่ตระกูลขณะเดียวกัน ที่ดินเอกสารสิทธิของเกษตรกรที่อยู่อาศัยของประชาชนกำลังหลุดมือโดยผ่านธนาคารต่างๆ ที่เป็นเครื่องมือเข้าสู่ตลาดทุนเสรี ส่งผลให้ที่ดินหลุดมือเข้าไปสู่เมือง เป็นคนไร้บ้านดิ้นรนตามยถากรรมเพิ่มมากขึ้น ขณะเดียวกันที่ดินของรัฐประเภทต่างๆ ทับซ้อนที่ดินชุมชน ถูกรัฐบาลออกนโยบาย กฎหมาย เบ็ดเสร็จอำนาจโดยหน่วยงานของรัฐ เช่นนโยบายทวงคืนผืนป่า ฯลฯ แถมยังมี โครงการขนาดใหญ่เช่น EEC,รถไฟฟ้า,เขื่อน เขตเศรษฐกิจพิเศษต่างๆ รัฐยังพยายามออกกฎหมายให้ต่างชาติซื้อที่ดินในไทยได้โดยถูกกฎหมาย เป็นต้น ได้ซ้ำเติมให้ชุมชนและประชาชนเกิดความยากจนมากยิ่งขึ้น

 

แถลงการณ์ระบุอีกว่า ปัจจุบันหลังจากพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ประกาศยุบสภาเมื่อวันที่ 20 มี.ค.ที่ผ่านมา โดยคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กําหนดให้วันอาทิตย์ที่ 14 พ.ค. 2566 เป็นวันเลือกตั้งนั้น ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม จึงได้รวบรวมปัญหา และจัดทําข้อเสนอระดับนโยบาย 5 ด้าน ดังนี้ 1.ที่ดิน และที่อยู่อาศัย ที่ดินคือชีวิตที่ดินไม่ใช่สินค้า เสนอให้ออกกฎหมายรับรองโฉนดชุมชน ออกกฎหมายธนาคารที่ดินตามเจตนารมณ์ประชาชน จัดเก็บภาษีที่ดินในอัตราก้าวหน้า 2.เสรีภาพ กระบวนการยุติธรรม แก้ไขกฎรัฐธรรมนูญที่ขัดต่อหลักสิทธิมนุษยชน และหลักการประชาธิปไตย นิรโทษกรรม คดีทางนโยบายที่เกี่ยวกับ ปัญหาป่าไม้ที่ดิน ปรับปรุงกองทุนยุติธรรม ให้ประชาชนเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียม ด้วยปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม แก้กฎหมาย  แก้ระเบียบ กฎกระทรวง  ให้รองรับสิทธิชุมชน 3.แก้ไขปัญหาสิทธิ สถานะและชาติพันธุ์ 4.ดำเนินการด้านรัฐสวัสดิการและการกระจายอํานาจ และ5.พัฒนาสาธารณูปโภค โดยทั้ง 5 ด้านเพื่อให้พรรคการเมืองต่างๆนําไปพิจารณากําหนดเป็นนโยบายของพรรค เพื่อมุ่งลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความเป็นธรรม ให้เกิดขึ้นในสังคมผ่านแนวทางและกระบวนการประชาธิปไตย

“ในการนี้ ทางขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม จะมีการยื่นข้อเสนอนโยบายต่อพรรคการเมืองต่างๆ ณ ที่ทําการพรรค ในวันที่ 5 เม.ย. 2566 และจัดเวทีภาคประชาชนเสนอนโยบายต่อพรรคการเมือง ในวันที่ 6 เม.ย. 2566 ที่คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ท่าพระจันทร์ รวมทั้งเชิญพรรคการเมืองต่างๆ เข้าร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนข้อเสนอนโยบาย และตอบข้อซักถามต่อไป”แถลงการณ์ระบุ

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน