X

ตรัง เตรียมจัดยิ่งใหญ่ งานยางพาราแห่งชาติ ครั้งที่1 (Rubber Expo 2023) 6-10 เม.ย. นี้

จังหวัดตรังจัดงานแถลงข่าวการจัดงานยางพาราแห่งชาติ ครั้งที่ 1 (Rubber Expo 2023) ระหว่างวันที่ 6-10 เม.ย. นี้ ภายในงานมีทั้งการจัดแสดงงานวิชาการ ทริปท่องเที่ยวเมืองยางพารา การจัดผลิตภัณฑ์จากยางพารา จัดจำหน่ายสินค้าจากเกษตรกรและผู้ประกอบการตรัง ร่วมทั้งกิจกรรมบนเวที 

วันนี้ (21 มี.ค. 2566) นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในการแถลงข่าวการจัดงานยางพาราแห่งชาติ ครั้งที่ 1 (Rubber Expo 2023) โดยมี ผศ.ดร.จุมพล ชื่นจิตต์ศิริ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นายณรงค์ ใจสมุทร ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยเขตภาคใต้ตอนกลาง นายชัยวุฒิ สวัสดิรักษ์ รองประธานสภาอุตสาหกรรมตรัง ด้านเศรษฐกิจ และนายภราดร นุชิตศิริภัทรา รองประธานหอการค้า ฝ่ายเกษตรและประมง ร่วมแถลงข่าว ณ อนุสาวรีย์พระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี (คอซิมบี้ ณ ระนอง) อ.เมืองตรัง

ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง กล่าวว่า ยางพาราเป็นพืชเศรษฐกิจสินค้าเกษตรที่สำคัญของประเทศ สร้างงานสร้างรายได้ ทั้งในส่วนต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ เนื่องจากยางพาราสามารถนำไปใช้ในอุตสาหกรรมได้จำนวนมาก เช่น ยางล้อ ยางยืด อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ นำรายได้เข้าประเทศปีละไม่ต่ำกว่า 7 แสนล้านบาท ซึ่งประเทศไทยส่งออกยางพาราเป็นอันดับ 1 และส่งออกผลิตภัณฑ์ยางพาราเป็นอันดับ 4 ของโลก สำหรับภาคใต้ ยางพาราถือเป็นพืชเศรษฐกิจและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับประเทศ จังหวัดตรัง ร่วมกับมหาวิทยาลยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง การยางแห่งประเทศไทย จัดโครงการยางพาราแห่งชาติ ครั้งที่ 1 (Rubber Expo 2023) ขึ้น เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิต สร้างความเข้มแข็งเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมยางพารา และสร้างการรับรู้ให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง ผู้ประกอบกิจการยางได้เห็นถึงความสำคัญของยางพารา ทั้งนี้จังหวัดตรังถือเป็นถิ่นกำเนิดยางพารา โดยพระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี (คอซิมบี้ ณ ระนอง) นำยางพาราต้นแรกมาปลูกเมื่อปี พ.ศ.2442 เป็นผู้เสมือนหนึ่ง “บิดาแห่งยางพาราไทย” ตามติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2547 และเห็นชอบให้วันที่  10 เมษายนของทุกปี เป็นวันยางพาราแห่งชาติ เพื่อให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงความสำคัญของยางพารา อนึ่ง จังหวัดตรังมีการจัดงานน้อมรำลึกถึงคุณงามความดีคุณูปการของบิดาแห่งยางพาราไทยในช่วงเดือนเมษายนของทุกปี

ซึ่งในการจัดงานแถลงข่าวในวันนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้ประชาชนทั้งในพื้นที่และทั่วประเทศได้รับทราบอย่างกว้างขวาง และเพื่อส่งเสริมประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงเกษตร ตลอดจนเพื่อรำลึกถึงคุณงามความดีของพระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี “บิดาแห่งยางพาราไทย” ขอเชิญชวนเกษตรกรชาวสวนยางพาราตลอดจนผู้ที่สนในเข้าร่วมงานวันยางพาราแห่งชาติ ครั้งที่ 1 (Rubber Expo 2023) ระหว่างวันที่ 6-10 เมษายน 2566 ณ ศูนย์ประชุมเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

ทั้งนี้หลังการแถลงข่าว ผู้ร่วมแถลงข่าวได้เดินเยี่ยมชมบู๊ทของเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟร่วมในสวนยางพารา และชิมกาแฟรสชาติดีที่เกษตรกรนำมาจัดแสดง ร่วมทั้งทดลองทำลูกบอลยางมหาสนุกใช้สำหรับบริการมือ ซึ่งงานนี้มีอาสาสมัครตั่วป่วน เป็นเด็กชาย 2 คน ได้สาธิตและแนะนำวิธีทำลูกบอลให้ผู้ว่าราชการจังหวัด และผู้ร่วมงานด้วย

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน