อดีตผู้ใหญ่บ้านปลูกแตงโม และพืชผักแซมในร่องปาล์ม ขายแบบพออยู่พอกิน

Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLineตรัง อดีตผู้ใหญ่ ม.2 ต.ทุ่งค่าย ในพื้นที่ว่างในสวนปาล์ม ปลูกพืชหลายชนิด ทั้งแตงโม ถั่วฝักยาว ผักบุ้ง แตงกวา สร้างรายได้เดือนละ 5-6 พันบาท เจ้าตัวเผ … อ่านเพิ่มเติม อดีตผู้ใหญ่บ้านปลูกแตงโม และพืชผักแซมในร่องปาล์ม ขายแบบพออยู่พอกิน