X

ตรัง เข้มตรวจกระเช้าของขวัญ รับเทศกาลคริสต์มาส ปีใหม่

จังหวัดตรัง ห่วงใย ใส่ใจผู้บริโภค ตรวจสอบการจำหน่ายสินค้าเทศกาลคริสต์มาส ปีใหม่

วันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2565 นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง นำคณะทำงานตรวจสอบฉลากสินค้าที่ควบคุมฉลาก ประกอบด้วย พาณิชย์จังหวัดตรัง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรัง ผู้อำนวยการศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดตรัง ตำรวจภูธรจังหวัดตรัง และผู้แทนอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง ลงพื้นที่อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ตรวจสอบการจำหน่ายสินค้ากระเช้าของขวัญ ชุดสังฆทานและชุดไทยธรรม เพื่อตรวจสอบและแนะนำให้ผู้ประกอบการปฏิบัติให้ถูกต้อง เพื่อสร้างความเป็นธรรมแก่ผู้บริโภค ทั้งนี้ ในช่วงเทศกาลคริสต์มาส และปีใหม่ จะมีประชาชนจำนวนมากเลือกซื้อกระเช้าของขวัญ มอบเป็นของที่ระลึก และซื้อชุดสังฆทานชุดไทยธรรมไปถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ ซึ่งบางครั้งจะพบว่าสินค้าในกระเช้าของขวัญและสินค้าสังฆทานและชุดไทยธรรมไม่มีคุณภาพบางรายการไม่ได้ระบุวันเดือนปีที่ผลิตและวันหมดอายุ โดยตรวจสอบ และท็อปส์ ซุปเปอร์มาร์เก็ต ห้างสรรพสินค้า โรบินสัน ไลฟ์สไตล์ ตรัง ห้างลีมาร์ท ห้างสิริบรรณตรัง ห้างสรรพสินค้าเทสโก้โลตัส ตรัง ห้างแม็คโคร สาขาตรัง และห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาตรัง

กระเช้าของขวัญ ต้องแสดงราคาสินค้าและบริการ ตามประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 69 พ.ศ. 2565 เรื่องการแสดงราคาสินค้าและคาบริการ ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 โดยแสดงรายการสินค้า ขนาด น้ำหนักต่อหน่วย ปริมาณการบรรจุ และราคาของสินค้าแต่ละรายการที่บรรจุในกระเช้าของขวัญ รวมทั้งค่าภาชนะบรรจุด้วย และไม่ฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้า หากฝ่าฝืนจะมีความผิด ตามพระราชบัญญัติ พ.ศ. 2542 ปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท และจำคุกไม่เกิน 7 ปี ปรับไม่เกิน หนึ่งแสนสี่บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ ตามลำดับ ทั้งนี้ สินค้าในกระเช้าควรมีอายุมากกว่า 6 เดือน
ชุดสังฆทานและชุดไทยธรรม เป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยฉลากฉบับที่ 23 (พ.ศ.2550) ที่ได้กำหนดให้ผู้ประกอบการจะต้องระบุรายการสินค้า ขนาด ปริมาณ น้ำหนักและราคาของสินค้าแต่ละรายการ ชื่อและสถานที่ตั้งของผู้ผลิตหรือผู้จำหน่าย วันเดือนปี ที่หมดอายุ ราคารวมชุด และกรณีที่มีการนำสินค้าที่อาจทำปฏิกิริยากันจนทำให้มีสี กลิ่นหรือรสเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งอาจจะเป็นอันตรายแก่ผู้บริโภค เนื่องในการใช้หรือสภาพของสินค้านั้น ให้ระบุคำเตือนในฉลากด้วย หากฝ่าฝืนจะมีความผิดตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ทั้งนี้ก่อนซื้อกระเช้าของขวัญ ชุดสังฆทานหรือชุดไทยธรรมทุกครั้ง ขอให้ประชาชน ผู้บริโภคเลือกซื้อสินค้าที่แสดงราคาชัดเจน มีฉลากสินค้าถูกต้อง และหากพบว่าสินค้าไม่แสดงราคา หรือไม่แสดงฉลาก หรือแสดงฉลากไม่ถูกต้อง สามารถร้องเรียนได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดตรัง 0 7521 7144 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง โทร. 0 7522 3076

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน