X

ยินดีกับนักธุรกิจสาวตรัง ได้รับการแต่งตั้ง เป็นที่ปรึกษาประจำคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร แต่งตั้ง น.ส.พิมพ์นารา จันทร์ศรี เป็นที่ปรึกษาประจำคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ ที่ไม่มีค่าตอบแทน

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2565 สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ได้มีคำสั่ง เรื่อง  แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเป็นที่ปรึกษาประจำคณะกรรมาธิการสามัญประจำสภาผู้แทนราษฎร ที่ไม่ค่าตอบแทน เลขที่ 1749/2565 แต่งตั้งให้ น.ส.พิมพ์นารา จันทร์ศรี เป็นที่ปรึกษาประจำคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ ที่ไม่มีค่าตอบแทน ตั้งแต่วันที่ 4 สิงหาคม 2565 เป็นต้นไป

ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมาธิการเกษตรและสหกรณ์ สภาผู้แทนราษฎร ได้ประชุมพิจารณาบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ ด้านการเกษตรและสหกรณ์ และด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะแก่คณะกรรมมาธิการ พร้อมทั้งรวมรวมข้อมูลด้านวิชาการและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานของคณะกรรมาธิการ

น.ส.พิมพ์นารา จันทร์ศรี (นักธุรกิจชาวจังหวัดตรัง) บริษัท พาราไทยส่งออก จำกัด  เป็นบริษัท ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยางพารา ผลิตภัณฑ์จากยางพารา , หมากแห้ง   ทั้งจำหน่ายในประเทศ และ ต่างประเทศ ได้แก่ จีน , มาเลเซีย เวียดนาม และ พม่า

น.ส.พิมพ์นารา ถือเป็นนักธุรกิจรุ่นใหม่ไฟแรง ที่ให้ความสนใจเกี่ยวกับสินค้าการเกษตร ยางพารา และ หมากแห้ง เพราะเติบโตมาจากครอบครัวเกษตรกร จึงอยากให้เกษตรอยู่ดีกินดี ขายผลผลิตได้ในราคาที่เป็นธรรม และอยากให้มีการพัฒนาต่อยอดสินค้าเกษตร อย่างยางพารา เป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่ใช้ในประเทศ รวมทั้งจำหน่ายเป็นสินค้าส่งออก

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน