X

ปรับค่า FT ค่าไฟฟ้าพุ่งสูง วัดในจ.ตรังกระทบหนัก

จากกรณีที่การไฟฟ้ามีการขึ้นค่า FT ทำให้ประชาชนต้องจ่ายค่าไฟเพิ่มสูงขึ้นอย่างมากของ 2 เดือนที่ผ่านมา ประกอบด้วย เดือนสิงหาคม – กันยายน และแนวโน้มยังจะจ่ายเพิ่มสูงขึ้นอีกในบิลเดือนต่อๆไป ทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก

ล่าสุด พบว่าวัดก็เป็นอีกสถานที่หนึ่งที่จะต้องจ่ายค่าไฟพุ่งขึ้นอย่างมากหลายเท่าตัวตามค่าผันแปรดังกล่าว  เพราะการจัดเก็บค่าไฟฟ้าหลังมีการปรับขึ้นค่า FT ดังกล่าว ทำให้ทุกคนต้องจ่ายค่าไฟที่พุ่งสูงขึ้น วัดก็เช่นกัน ซึ่งเป็นสถานที่ประกอบพิธีงานศพ หรือการทำบุญในรูปแบบต่างๆ ชาวพุทธก็ต้องเข้าวัด ทำให้การใช้ไฟในวัดยากที่จะควบคุม จึงทำให้ทุกวัดเดือดร้อนเป็นอย่างมาก ค่าไฟฟ้าพุ่งขึ้นเป็นหลายเท่าตัว  โดยเงินที่ญาติโยมมาทำบุญส่วนใหญ่หมดไปกับค่าน้ำ ค่าไฟ   บางวัดมีการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ เพื่อประหยัดไฟ

เช่น ที่วัดสาริการาม   ต.โคกหล่อ อ.เมือง โดยพระครูสังวรธรรมวิมล เจ้าอาวาสวัด บอกว่า มีการปรับขึ้นทั้งค่าน้ำ และค่าไฟ โดยค่าน้ำเมื่อเดือนสิงหาคม เป็นเงิน 7,000 กว่าบาท แต่ในเดือนกันยายนพุ่งขึ้นเป็น 9,000 กว่าบาท ส่วนค่าไฟยิ่งแพงลิบจากเดิมเคยจ่ายเดือนละประมาณ 16,000 – 17,000 บาท หรือไม่ถึง 20,000 บาท  แต่เดือนสิงหาคม แยกเป็นค่าพลังงาน  20,000 บาทเศษ เฉพาะค่า FT (24.77 สตางค์ต่อหน่วย) ต้องจ่ายจำนวน  1,134 บาท รวมค่าภาษีด้วย วัดต้องจ่ายค่าไฟรวมเป็นเงิน 22,682 บาท แต่ในเดือนกันยายน ซึ่งค่า FT พุ่งขึ้นเป็น 93.43 สตางค์ต่อหน่วย ทำค่าไฟวัดพุ่งขึ้นจำนวน 26,356 กว่าบาท  เฉพาะค่าพลังงาน 20,000 กว่าบาท  ส่วนค่า FT  เป็นเงินจำนวน 4,330 บาท   ทำวัดเดือดร้อนหนัก  ไม่เคยเพิ่มสูงขึ้นถึง 26,000 บาทมาก่อน   ขณะที่ประชาชนที่เข้าวัดทำบุญก็เดือดร้อนเช่นกัน เพราะไม่ค่อยมีกำลังทรัพย์ คนทำบุญที่วัดก็ทำในปริมาณที่น้อยลง ซึ่งวัดก็สงสารญาติโยม

ขณะที่วัดนิคมประทีป หรือวัดโคกหล่อ  ต.โคกหล่อ อ.เมือง ก็เช่นกัน เดือนสิงหาคม ค่าไฟจำนวน 27,963 บาท ส่วนเดือนกันยายน เพิ่มขึ้นรวมเป็นเงิน  28,000 กว่าบาท  ทั้งนี้  ทุกวัดค่าไฟจะแพงขึ้นส่วนใหญ่เกิดจากการจัดงานศพภายในวัด เพราะการจัดงานนั้นก็ตั้งประกอบพิธีทางศาสนาประมาณ  5-7 วัน  และต้องใช้โลงแอร์ ซึ่งญาติโยมที่จัดงานศพปกติก็จะช่วยทำบุญค่าน้ำ ค่าไฟช่วยวัด  แต่หากเป็นศพที่ครอบครัวยากจนแต่ละวัดก็สงสารญาติโยม  ซึ่งเงินที่ญาติโยมมาทำบุญส่วนใหญ่จึงจะหมดไปกับค่าน้ำ ค่าไฟ

วัดโคกมะม่วง ต.ควนปริง อ.เมือง ซึ่งเป็นวัดขนาดเล็ก พระอธิการปราโมทย์ เจ้าอาวาสวัด  กล่าวว่า  เดือนสิงหาคมต้องจ่ายค่าไฟเป็นเงิน 2,482 บาท ส่วนเดือนกันยายน จำนวน 2,837 บาท   ทั้งนี้ ในส่วนของไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณโดยรอบภายในวัด ทางวัดและญาติโยมได้ช่วยกันติดตั้งเสาและแผงโซล่าร์เซลล์ประมาณ 20 ต้น เพื่อให้แสงสว่างในตอนกลางคืนบริเวณโดยรอบภายในวัด ทำให้ประหยัดค่าไฟในส่วนของแสงสว่างในตอนกลางคืนไปได้มากประมาณเดือนละ 6,000 บาท แต่หากมีการจัดงานศพมาก  ค่าไฟก็ต้องจ่ายเพิ่มมากขึ้นเช่นกัน

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน