X

อบจ.ตรัง ฟื้น “งานลากพระ” ในรอบ 3 ปี หลังโควิดคลี่คลาย

อบจ.ตรัง เตรียมการจัดงานประเพณีลากพระจังหวัดตรัง ประจำปี 2565 

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 นายบุ่นเล้ง โล่สถาพรพิพิธ นายก อบจ.ตรัง กล่าวว่า สถานการณ์การการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในไทยได้คลี่คลายลงสะท้อนจากตัวเลขของผู้ติดเชื้อที่มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับการกระจายวัคซีนที่ทั่วถึงมากยิ่งขึ้น ด้านศบค. มีมติเห็นชอบให้มีการผ่อนปรนมาตรการทางสาธารณสุขบางส่วนไปแล้ว

อบจ.ตรัง จึงมีกำหนดดำเนินโครงการงานประเพณีลากพระจังหวัดตรัง ครั้งที่ 19 ประจำปี 2565 หรือ งานเรือพระ ตั้งแต่วันที่ 11 – 19 ตุลาคม 2565 ( 9 คืน 10 วัน ลากเรือพระกลับวันที่ 20 ตุลาคม 2565) ณ ลานวัฒนธรรม ทุ่งแจ้ง (ลานเรือพระ) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสาน อนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนา และถ่ายทอดขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่นให้อยู่คู่กับจังหวัดตรังยั่งยืนสืบไป ขณะนี้ อบจ.ตรัง ได้มีหนังสือเชิญชวนวัด สำนักสงฆ์ ที่พักสงฆ์ในจังหวัดตรัง ส่งเรือพระเข้าร่วมงานประเพณีลากพระ โดยส่งใบสมัครได้ที่กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม อบจ.ตรัง ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 22 กรกฎาคม 2565 (หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์) โทรศัพท์ 0 7521 8262 ต่อ 344 – 5

กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย
1. การประกวดเรือพระ แบ่งการประกวดเป็น 2 ประเภท ได้แก่ เรือพระขนาดเล็ก เรือพระขนาดใหญ่
2. ประกวดขบวนแห่เรือพระ
3. แข่งขันกีฬาพื้นบ้าน ได้แก่ ซัดต้ม กินต้ม เตะปี๊บไกล วิ่งกระสอบชาย-หญิง ขูดมะพร้าว วิ่งสามขา ชาย-หญิง ชักเย่อ ประกวดคณะกลองยาว แข่งขันเล่านิทานพื้นบ้านภาคใต้ แข่งขันพูดคำและสำนวนโวหารถิ่นใต้โบราณ ประกวดแต่งบทกวีงานประเพณีลากพระเมืองตรัง ปาฐกถาธรรม โดยพระภิกษุสงฆ์แสดงปาฐกถาธรรมทุกคืน การแสดงศิลปวัฒนธรรม เช่น การแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น การร้องเพลงลูกทุ่ง ฯลฯ

สำหรับการจัดงาน “ประเพณีลากพระจังหวัดตรัง” ริเริ่มมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 มีการชักพระ การประกวดเรือพระหลังออกพรรษาของทุกปี เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการสืบสานวัฒนธรรมที่เกี่ยวกับศาสนาพุทธ และอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่นของ จ.ตรัง ซึ่งแต่ละปีมีเรือพระจากทุกอำเภอ มาร่วมขบวนแห่และจัดแสดงภายในบริเวณงาน มีประชาชน นักท่องเที่ยวเดินทางมาชมเรือพระและร่วมทำบุญจำนวนมาก โดยในปี 2564อบจ.ตรัง ได้มีการประกาศงดการจัดงาน เพื่อมิให้เกิดการรวมกลุ่มของบุคคลจำนวนมาก และให้การเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในจังหวัดตรัง เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน