X

ว.พยาบาลตรัง ชูนวัตกรรมลูกบอลเตือนโรค ฉบับภาษาใต้ คนท้องถิ่นเข้าใจง่าย

ตรัง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง จัดโครงการสร้างชุมชนสุขภาวะด้วย สบช. โมเดล 2022 : 1 วิทยาลัย 1 ชุมชน เทิดพระเกียรติพระบาสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (2565-2567) ชูนวัตกรรมปิงปองจราจรชีวิต 7 สี ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคเป็นภาษาถิ่นใต้ ให้ชาวบ้าน ผู้สูงอายุเข้าใจได้ง่าย

ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองตรุด ศาตราจารย์พิเศษ ดร.นพ.วิชัย เทียนถาวร อธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสร้างชุมชนสุขภาวะด้วย สบช. โมเดล 2022 : 1 วิทยาลัย 1 ชุมชน เทิดพระเกียรติพระบาสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (2565-2567) กิจกรรมที่ 3 ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนารูปแบบและแผนการดำเนินงาน สบช.โมเดล โดยมี นายภูวนัฐ สมใจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง กล่าวต้อนรับ และมีนางประไพ สิงหเสม ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง กล่าวรายงาน ซึ่งจัดโดย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองตรุด

สถาบันพระบรมราชชนก จัดโครงการสร้างชุมชน สุขภาวะด้วย สบช.โมเดล 2022 : 1 วิทยาลัย 1 ชุมชน เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (2565 – 2567) เพื่อสร้างชุมชนสุขภาวะโดยการบูรณาการพันธกิจหลักของสถาบันพระบรมราชชนก กับการสร้างเสริมสุขภาพ ด้วย “สบช. โมเดล” โดยใช้แนวคิดปิงปองจราจรชีวิต 7 สี และมาตรการ 3 อ. 3 ส. ในการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง และปิงปองจราจรชีวิต 5 สี ในการสร้างเสริมสุขภาพ และป้องกันโรคติดต่อ ร่วมกับการใช้เครื่องมือบัตรสร้างสุขภาพ ให้คนตรังได้ห่างไกลจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง โดยเฉพาะ เบาหวาน ความดัน รวมถึงโรคแทรกซ้อนทั้ง หัวใจ หลอดเลือดสมอง และไตวาย อีกทั้ง ที่ผ่านมาพบว่า ผู้เสียชีวิตจากโรคโควิด-19 ส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุและป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังดังกล่าว ซึ่งวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีตรัง ได้รับผิดชอบพื้นที่ตำบลหนองตรุด อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง และวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรตรัง รับผิดชอบพื้นที่ตำบลศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง

ทั้งนี้ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง กล่าวว่า เป็นความท้าทายอย่างยิ่ง เนื่องจากเมืองตรัง เป็นเมืองคนช่างกินและยุทธจักรอาหารอร่อย ทำอย่างไรจึงจะช่วยให้คนตรังปลอดภัยและห่างไกลจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ซึ่งได้นำนวัตกรรมกล่องเสียงพูดได้ ที่ใช้ภาษาถิ่นให้ความรู้กับประชาชนในการดูแลสุขภาพตามหลัก 3 อ 3 ลด พร้อมร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง พัฒนาแอปพลิเคชั่น เพื่อเป็นข้อมูลในการควบคุมโรคเบาหวาน ความดัน ฯลฯ ด้วย และความพิเศษของปิงปองจราจรชีวิต 7 สี ที่รพ.สต.หนองตรุด เป็นลูกปิงปองทที่เมื่อกดปุ่มจะส่งเสียงบรรยายเป็นภาษาใต้ เพื่อให้คนในท้องถิ่น และ ผู้สูงอายุ เข้าใจได้ง่ายขึ้น โดยหลังจากนี้จะขยายไปยัง รพ.สต.อื่นๆด้วย

สำหรับกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย พิธีการมอบเกียรติบัตรรับรองต้นแบบของการควบคุมระดับความดันโลหิตให้อยู่ในเกณฑ์ปกติให้กับผู้สูงอายุ การแสดงออกกำลังกายเพื่อสุขภาพของ อสม. และเยี่ยมชมนิทรรศการการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้ป่วยกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรังโดยใช้แนวคิดปิงปองจราจรชีวิต 7 สี และมาตรการ 3 อ (อาหาร ออกกำลังกาย อารมณ์) 3 ล (ลดเหล้า ลดบุหรี่ ลดอ้วน)

โดยผู้เข้ารับมอบกียรติบัตรเป็นชาวบ้านในพื้นที่ตำบลหนองตรุด จำนวน 24 คน จากกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 86 คน

นางน้อม แสงสอน กล่าวว่า ก่อนหน้านี้เป็นหลายโรครุมเร้า ไขมัน ความดัน อาการรุนแรงถึงขั้นเกือบเป็นอัมพฤกษ์ หมอแนะนำให้เข้าร่วมโครงการ ปรับเปลี่ยนวิถีการกินจากกินหมู ไก่ ขนมหวาน ตอนนี้เปลี่ยนมากินปลา ผัก ผลไม้ อาหารที่ชื่นชอบก็พวกปลานึ่ง แกงเลียง แกงส้ม ไม่กินแกงกะทิ ปรับเปลี่ยนมาต่อเนื่อง จนอาการดีขึ้นเรื่อยๆ สามารถเดินเหินได้สะดวก ถากหญ้าดายญ้าข้างๆบ้านได้ โดยไม่มีอาการวิงเวียนเหมือนก่อน

นายจำรูญ พริกหอม กล่าวว่า ตนก็ปรับอาหารตามคำแนะนำของหมอ ถ้าไม่ปรับโรคที่เป็นอยู่น่าจะรุนแรงขึ้น ตอนนี้เลือกรับประทานอาหารจำพวกแกงเลียง ปลา ผลไม้ ไม่กินของหวาน ของเค็ม และทำตามคำแนะนำของหมออย่างเคร่งครัด

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน