X

พช.ตรัง จัดงานคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ยกระดับสินค้า OTOP ให้มีมาตรฐานในระดับสากล

พช.ตรัง จัดงานคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ยกระดับสินค้า OTOP ให้มีมาตรฐานในระดับสากล

 

เมื่อวันที่ 17 พ.ค. 65 ที่โรงแรมธรรมรินทร์ธนา ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง นายวิศิษฐ์ อนันต์วรปัญญา ปลัดจังหวัดตรัง เป็นประธานเปิดกิจกรรมการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ระดับจังหวัด ตามโครงการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี 2565 โดยมีนายธรรมกร ลีลาวรกุล พัฒนาการจังหวัดตรัง หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการดำเนินการคัดสรรฯ คณะทำงานพิจารณา ตรวจสอบและกลั่นกรองผลิตภัณฑ์ฯ ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP เข้าร่วมกิจกรรม

 

นายวิศิษฐ์ อนันต์วรปัญญา ปลัดจังหวัดตรัง กล่าวว่า ในปี 2565 กรมการพัฒนาชุมชนได้กำหนดให้ทุกจังหวัดดำเนินกิจกรรมการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ระดับจังหวัด ตามโครงการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี 2565 โดยมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญ เพื่อจัดระดับผลิตภัณฑ์ที่จะนำไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่อไป รวมทั้งเพื่อจัดระบบฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่จะใช้งานในเชิงบูรณาการของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเพื่อกระตุ้นให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้ผลิต ผู้ประกอบการ และชุมชน ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ซึ่งได้กำหนดจัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 17 – 18 พฤษภาคมนี้ โดยคณะทำงานพิจารณา ตรวจสอบ และกลั่นกรองผลิตภัณฑ์ที่สมัครเข้ารับการคัดสรรฯจะได้พิจารณาเสนอผลการตรวจสอบกลั่นกรองผลิตภัณฑ์ฯให้คณะกรรมการดำเนินการคัดสรรพิจารณาตามลำดับ ซึ่งจังหวัดตรังมีผลิตภัณฑ์ฯ ที่เข้ารับการคัดสรรฯในครั้งนี้จำนวน 5 ประเภท รวม 135 ผลิตภัณฑ์ ที่จะพิจารณาให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กรมการพัฒนาชุมชนได้กำหนดไว้

 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตรังได้ดำเนินโครงการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี 2565 ระดับจังหวัด โดยลงทะเบียนผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP เป็นประจำทุก 2 ปี เพื่อเป็นการสนับสนุนส่งเสริมให้ผลิตภัณฑ์ OTOP ได้มีโอกาสพัฒนาให้มีคุณภาพมาตรฐานเป็นที่ยอมรับแก่บุคคลทั่วไป จนสามารถเป็นแหล่งสร้างรายได้ และความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน และเป็นการเตรียมความพร้อมในการคัดสรรฯระดับประเทศต่อไป

 

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน