X

เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็น ปชช.ปรับปรุง-ขยายถนน สายบ้านตก-บ้านจุมปะ งบ 5 ล้านบาท

อบจ.ตรัง ประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนใน ต.กันตังใต้ อ.กันตัง กรณีปรับปรุงขยายผิวจราจรถนนลาดยางแบบพาราแอสฟัลต์คอนกรีตสายบ้านตก-บ้านจุมปะ หมู่ 3 ต.กันตังใต้-เขตเทศบาลเมืองกันตัง อ.กันตัง งบประมาณ 5,000,000 บาท

 

วันที่ 19 เมษายน 2565 นายบุ่นเล้ง โล่สถาพรพิพิธ นายก อบจ.ตรัง นายโชคดี คีรีกิ้น รองนายก อบจ.ตรัง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ศูนย์ประสานงานส่วนราชการบ้านจุปะ หมู่ที่ 3 ต.กันตังใต้ อ.กันตัง จ.ตรัง โดยมี สมาชิกสภา อบจ.ตรัง ในเขตพื้นที่ เจ้าหน้าที่ อบจ.ตรัง ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ ประชาชนในหมู่ที่ 3 ตำบลกันตังใต้ เข้าร่วม

 

อบจ.ตรังร่วมกับอบต.กันตังใต้ ได้กำหนดโครงการปรับปรุงขยายผิวจราจรถนนลาดยางแบบพาราแอสฟัลต์คอนกรีตสายบ้านตก-บ้านจุมปะ หมู่ 3 ต.กันตังใต้-เขตเทศบาลเมืองกันตัง อ.กันตัง ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ระยะทาง 1,007 เมตร หนา 0.05 เมตร งบประมาณ 5,000,000 บาท

 

ซึ่งการดำเนินโครงการอาจมีผลกระทบต่อประชาชนที่อาศัยอยู่ใกล้กับถนนที่จะปรับปรุง จึงได้จัดประชุมดังกล่าวขึ้น เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่และใกล้เคียงได้รับฟังหี่ชี้แจงรายละเอียดของโครงการและมีส่วนร่วมในการตัดสินใจก่อนจะดำเนินโครงการเพื่อสะท้อนผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นได้ และจะแก้ไขให้ถูกต้อง ทั้งนี้ประชาชนได้มีมติเห็นชอบให้จัดทำโครงการฯ เพื่อให้กับประชาชนได้ใช้เส้นทางที่มีมาตรฐาน ขนส่งสินค้าเกษตรได้อย่างสะดวก ปลอดภัย

 

 

 

 

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน