X

กรมโยธาธิการฯทุ่ม 1.3 พันล้าน 12 แผนงานโครงการ เนรมิตท่องเที่ยวตรัง

ตรัง กรมโยธาธิการฯ ทุ่ม 1.3 พันล้าน 12 แผนงานโครงการ เนตรมิตท่องเที่ยวตรัง ผู้ว่าฯ เผย ระยะแรก 498 ล้าน ประเดิม “ตรังแสควร์” เฟสแรก 50 ล้าน เข้างบปี 65-66 ไว้แล้ว เชื่อเกิดประโยชน์ต่อจังหวัด กระทบบ้าง

วันที่ 5 เมษายน 2565 ที่ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ เทศบาลนครตรัง ชั้น 3 อำเภอเมือง จังหวัดตรัง นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ พร้อมรับฟังความคิดเห็นประชาชน ครั้งที่ 2 เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียด โครงการพัฒนาพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน (จังหวัดตรัง) ผ่าน Zoom Meeting และถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook Live จัดโดย กรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมกับบริษัทที่ปรึกษาโครงการ ได้แก่ บริษัทซิตี้แพลนโปรเฟสชันนอล จำกัด, บริษัทพิสุทธิ์ เทคโนโลยีจำกัด และ บริษัทอินเทลแพลน จำกัด ผู้ศึกษาออกแบบแผนงานโครงการ 12 โครงการพัฒนาพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันในส่วนของจังหวัดตรัง วงเงินรวม 1,392 ล้านบาท โดยโครงการระยะแรก 4 โครงการ วงเงิน 498 ล้านบาท และโครงการเร่งด่วนลำดับแรกที่ถูกบรรจุไว้ในพ.ร.บ.งบประมาณราชจ่ายประจำปี 2555 ผูกพันปี 2556 แล้ว วงเงิน 50 ล้านบาท ได้แก่ โครงการ จัตตุรัสเมืองตรัง ระยะที่ 1 บริเวณโดยรอบหอนาฬิกา และถนนวิเศษกุล ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง หรือโครงการ “ตรังแสควร์”


ทั้งนี้เป็นการประชุมเพื่อนำเสนอผลการออกแบบรายละเอียดโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่ที่มีความจำเป็นต้องได้รับการพัฒนาในระยะเร่งด่วนและระยะกลาง และนำเสนอแผนงานก่อสร้าง พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเป็นครั้งที่ 2 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยโปรแกรม Zoom Meeting และถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook Live

นายขจรศักดิ์กล่าวว่า จากแผนการโครงการทั้งหมด ในระยะแรกถือว่าเป็นโครงการสำคัญ 4 โครงการ ได้แก่ 1.โครงการจัตุรัสเมืองตรัง ระยะที่ 1 วงเงิน 50 ล้านบาท 2.โครงการก่อสร้างแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เทศบาลตำบลนาตาล่วง วงเงิน 200 กว่าล้านบาท 3.โครงการก่อสร้างสวนสาธารณะเทศบาลนครตรัง วงเงิน 43 ล้านบาท และ 4.โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองน้ำเจ็ด เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว (ช่วงที่ 1) วงเงิน 100 กว่าล้านบาท รวมงบประมาณ 498 ล้านบาท ซึ่งเป็นโครงการที่พี่น้องประชาชนชาวตรังจะได้รับประโยชน์ โครงการทั้งหมด ในการของบประมาณจะต้องมีการศึกษาออกแบบเพื่อจะประกอบการของบประมาณไปยังสำนักงบประมาณ โครงการไหนที่ไม่มีแบบแปลนหรือไม่มีการออกแบบได้รับงบประมาณช้าถือว่าเป็นโครงการที่ยังไม่พร้อม แต่สิ่งที่จะพร้อมหรือไม่พร้อมอยู่ที่โครงการที่สำคัญจะต้องมาจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนผู้มีส่วนได้เสียโดยตรง ครั้งที่ 1 ได้จัดเวทีไปแล้ว ซึ่งหลายคนที่เข้ารับฟังความคิดเห็นได้ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ ซึ่งที่ปรึกษาทั้ง 3-4 บริษัท ได้นำไปแก้ไขและปรับปรุง


“ในโครงการการพัฒนาทุกอย่างทุกโครงการอาจจะมีบางแห่งได้รับผลกระทบบ้าง แต่กระทบน้อยที่สุด แต่สุดท้ายในภาพรวมจะเกิดประโยชน์สูงสุด จังหวัดตรังเป็นจังหวัดการท่องเที่ยว และการเกษตร ซึ่งเป็นเศรษฐกิจหลักของจังหวัด การท่องเที่ยวของจังหวัดตรัง ตอนนี้ Even ถึงจุดสูงสุด เช่น วิวาห์ใต้สมุทรซึ่งจัดอยู่เป็นประจำ สิ่งที่เราจะดึงดูดนักท่องเที่ยวเพิ่มเติม จะต้องหาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆ ดังนั้น 4 โครงการ หากประชาชนเห็นว่ามีประโยชน์ และเสนอแนะเพิ่มเติมจะเกิดประโยชน์กับจังหวัดตรังเป็นอย่างมาก”นายขจรศักดิ์กล่าว

นายขจรศักดิ์กล่าวอีกว่า ใน 4 โครงการที่นำเสนอเป็นโครงการที่เร่งด่วนและเป็นนโยบายสำคัญที่ได้เสนอของบประมาณจากกรมโยธาธิการได้ คือ โครงการจัตุรัสเมืองตรัง ซึ่งกรมโยธาธิการและผังเมืองได้ตั้งงบประมาณแบบผูกพันข้ามปีงบประมาณไว้แล้วจำนวน 50 ล้านบาท และขอแจ้งให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบว่าทั้ง 4 โครงการเป็นโครงการที่สำคัญที่สุด แต่เนื่องจากงบประมาณสูง จึงมีความจำเป็นที่จะต้องทยอยในการของบประมาณ และบางโครงการทางโยธาธิการฯ ได้บรรจุไว้ในแผนงบประมาณปี 2566 ไว้เรียบร้อยแล้ว

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน