X

ผวจ.ตรัง เบรก อย่าเพิ่งนั่งดื่มในร้าน แจงคำสั่งปรับพื้นที่สีส้ม เป็น สีเหลือง มีผล 1 เม.ษ.

จังหวัดตรัง เร่งชี้แจงทำความเข้าใจกับประชาชนหลังได้รับการปรับระดับจากพื้นที่ควบคุม(สีส้ม)มาเป็นพื้นที่เฝ้าระวังสูง(สีเหลือง) โดยคำสั่งดังกล่าวจะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565

นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เปิดเผยว่า จากกรณีที่มติการประชุมศบค.ชุดใหญ่ วันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2565 มีการปรับแบ่งโซนสีโควิดล่าสุด หรือ พื้นที่มาตรการควบคุมสถานการณ์ ใหม่อีกครั้ง นั้น จังหวัดตรัง ได้รับการปรับระดับจากพื้นที่ควบคุม(สีส้ม)มาเป็นพื้นที่เฝ้าระวังสูง(สีเหลือง) แต่อย่างไรก็ตาม มติ ศบค.ชุดใหญ่ เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2565 ดังกล่าว ที่มีมติปรับโซนสีโควิดล่าสุดแล้ว ก็จะยังคงบังคับใช้ โซนสีโควิดเดิม ต่อเนื่องมาตั้งแต่วันที่ 23 ก.พ. 2565 เป็นต้นไปก่อนจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงและประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา

ดังนั้น จากมติดังกล่าวที่เปิดให้ร้านอาหารทั้งในและนอกศูนย์การค้า ห้างฯ สถานที่ที่มีร้านอาหาร เปิดได้ตามปกติ บริโภคในร้านได้ (จำกัดเวลาบริโภคสุราและเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในร้านได้ไม่เกิน 23.00 น.) ขอชี้แจงให้ประชาชนได้เข้าใจว่าคำสั่งดังกล่าวจะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 เป็นต้นไป โดยขอให้ประชาชนรอการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ซึ่งจะได้มีการประชุมหลังมีประกาศในราชกิจจานุเบกษาออกมาแล้ว

เพื่อจะได้ปรับมาตรการและแนวทางในการดำเนินการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ให้สอดคล้องกับมติของ ศบค.ชุดใหญ่ เพื่อให้การบริหารจัดการและเตรียมความพร้อมในการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 ตามแนวทางการจัดเขตพื้นที่สถานการณ์ตามข้อกําหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

 

 

 

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน