X

เปิดแบบล่าสุดงบ 335 ล้าน เม็กกะโปรเจ็กต์เมืองตรัง ตรังสแควร์-สวนทน.ตรัง-ภูมิทัศน์คลองน้ำเจ็ด-สระกะพัง

()

ตรัง ตัวแทนบริษัทที่ปรึกษากรมโยธาธิการและผังเมือง หารือร่วมฝ่ายบริหารเทศบาลนครตรัง เพื่อการพัฒนาตามโครงการพัฒนาพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ซึ่งเทศบาลนครตรังมี 4 โครงการ คือ จัตุรัสเมืองตรัง (TRANG SQUARE) , สวนสาธารณะเทศบาลนครตรัง , ปรับปรุงภูมิทัศน์คลองน้ำเจ็ด เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว และ ปรับปรุงภูมิทัศน์สระกะพังสุรินทร์ รวมงบประมาณก่อสร้างกว่า 335 ล้านบาท

ดร.สัญญา ศรีวิเชียร นายกเทศมนตรีนครตรัง พร้อมด้วยนายถนอมพงศ์ หลีกภัย นางสุดใจ ทองย้อย รองนายกเทศมนตรีนครตรัง สมาชิกสภาเทศบาลนครตรัง หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เป็นประธานและเข้าร่วมการหารือให้ข้อมูลในการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดโครงการพัฒนาพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน โดยมีตัวแทนจากบริษัท พิสุทธิ์ เทคโนโลยี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาจากกรมโยธาธิการและผังเมืองให้ข้อมูลรายละเอียด สำหรับโครงการพัฒนาที่เกี่ยวข้องภายในเขตเทศบาลนครตรัง มีจำนวน 4 โครงการ ประกอบด้วย

1. โครงการจัตุรัสเมืองตรัง (TRANG SQUARE) ระยะที่ 1 บริเวณหอนาฬิกา

 1.2 โครงการจัตุรัสเมืองตรัง (TRANG SQUARE) ระยะที่ 2 บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดตรัง ถนนพระราม 6

2. โครงการก่อสร้างสวนสาธารณะเทศบาลนครตรัง ตำบลทับเที่ยง

3. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองน้ำเจ็ด เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ( ช่วงที่ 1)

4. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สระกะพังสุรินทร์

โดยในครั้งนี้บริษัท พิสุทธิ์ เทคโนโลยี จำกัด ที่ปรึกษาจากกรมโยธาธิการและผังเมือง ได้ให้ข้อมูล รายงานความคืบหน้า และรับฟังความคิดเห็นจากเทศบาลนครตรังซึ่งเป็นพื้นที่เป้าหมายในการพัฒนา เพื่อใช้ในการออกแบบให้เหมาะสมกับพื้นที่ ไม่เกิดผลกระทบกับการดำเนินชีวิตประจำวัน และเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่พี่น้องประชาชน สามารถยกระดับคุณภาพชีวิต ส่งเสริมการท่องเที่ยว และอัตลักษณ์ของเมืองตรัง

 

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน