X

ตรัง ผู้ว่าฯ เน้นย้ำข้าราชการต้องวางตัวเป็นกลาง โค้งสุดท้ายเลือกตั้ง อบต.BIG DAY

ตรัง ผู้ว่าฯ ตรัง เปิดกิจกรรมโค้งสุดท้ายเลือกตั้ง อบต. (BIG DAY) พร้อมเน้นย้ำว่าให้ข้าราชการทุกคนทุกภาคส่วนต้องวางตัวเป็นกลาง หลังมีการร้องเรียนว่ามีข้าราชการบางพื้นที่อาจไม่วางตัวเป็นกลาง ในการเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล “ทุกเสียงคือพลัง เลือกตั้งสุจริต ใช้สิทธิโปร่งใส” ในสถานการณ์ของการเลือกตั้งวิถีใหม่ ปลอดภัยใช้สิทธิ

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 ที่ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดตรัง จัดกิจกรรมโค้งสุดท้ายเลือกตั้ง อบต. (BIG DAY) ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล “ทุกเสียงคือพลัง เลือกตั้งสุจริต ใช้สิทธิโปร่งใส” พร้อมกันทั่วประเทศ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งออกมาใช้สิทธิโดยพร้อมเพรียงกัน โดยมี นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง พร้อมนางสาวอรพิน อาชีวะสุข ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดตรัง ร่วมเปิดกิจกรรมโค้งสุดท้ายเลือกตั้ง อบต. (BIG DAY) ในการเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน  2564 และปล่อยขบวนรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ ฯ

นับจากวันนี้อีกเพียง 5 วันก็จะถึงวันเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการเลือกตั้ง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดตรงจึงได้กำหนดให้มีการประชาสัมพันธ์รณรงค์ส่งเสริมให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้ตระหนักถึงความสำคัญของการเลือกตั้ง และได้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้ง มีความตื่นตัวตลอดจนออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งกันอย่างกว้างขวาง ตามคำขวัญ “ทุกเสียงคือพลัง เลือกตั้งสุจริต ใช้สิทธิโปร่งใส”

ทั้งนี้ นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ได้กล่าวว่า ในการเลือกตั้งครั้งนี้ลำพังเพียงแต่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดตรังแต่เพียงฝ่ายเดียวนั้นคงไม่สามารถดำเนินการจัดการเลือกตั้งให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยโดยสุจริตและเที่ยงธรรมได้ จึงต้องขอความร่วมมือให้หน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนทุกภาคส่วนได้ร่วมกันสนับสนุนการจัดการเลือกตั้งภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยการประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งให้มากที่สุด รวมทั้งชี้แจงเน้นย้ำในเรื่องของการเตรียมตัวออกมาใช้สิทธิภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 เพื่อสร้างความมั่นใจในการเลือกตั้งวิถีใหม่ ปลอดภัยใช้สิทธิด้วย และขอเชิญชวนทุกท่านได้ร่วมกันประชาสัมพันธ์รณรงค์การเลือกตั้ง และสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนได้ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 25664 ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น.อย่างพร้อมเพรียงกัน ตามคำขวัญที่ว่า “ทุกเสียงคือพลัง เลือกตั้งสุจริต ใช้สิทธิโปร่งใส” ในสถานการณ์ของการเลือกตั้งวิถีใหม่ ปลอดภัยใช้สิทธิ

และขณะนี้เริ่มมีการร้องเรียนว่ามีข้าราชการบางพื้นที่อาจไม่วางตัวเป็นกลาง จึงได้เน้นย้ำว่าให้ข้าราชการทุกคนทุกภาคส่วนต้องวางตัวเป็นกลางและให้ประชาชนในพื้นที่ออกมาใช้สิทธิ์ให้มากที่สุด “ทุกเสียงคือพลัง เลือกตั้งสุจริต ใช้สิทธิโปร่งใส”

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน