X

อบจ.ตรัง ฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม เข็ม 2 ให้ปชช. เร่งสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ รับ”ตรังแซนด์บ๊อกซ์”ระยะ 3

อบจ.ตรัง เปิดบริการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม เข็ม 2 ให้กับประชาชนเพิ่มเติม จำนวนกว่า 4,000 คน เร่งสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ชาวตรังให้ครบ 70 % เตรียมรับท่องเที่ยว “ตรังแซนด์บ๊อกซ์” ระยะ 3

วันที่ 11 ตุลาคม 2564 อบจ.ตรัง และบุคลการทางการแพทย์ในจังหวัดตรัง เริ่มให้บริการฉีดวัคซีน ซิโนฟาร์ม เข็ม 2 รอบเพิ่มเติม เป็นวันแรกจำนวน 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองตรัง อำเภอรัษฎา และอำเภอปะเหลียน กว่า 4,000 คน เพื่อเร่งสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้กับชาวตรัง โดยเป้าหมายจะบริการฉีดครอบคลุม 10 อำเภอ เพื่อให้ครบ 44,000 คน หรือ 88,000 โดส ตามที่ได้จัดซื้อกับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

โดยที่ศูนย์บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 “ซิโนฟาร์ม” ของอบจ.ตรัง ณ โรงแรมเรือรัษฎา อำเภอเมืองตรัง ดำเนินการฉีดวัคซีนโดยบุคลากรทางการแพทย์ รพ.โรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้ จังหวัดตรัง นักศึกษาหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล จิตอาสาพยาบาลข้าราชการบำนาญ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภออำเภอเมืองตรัง โรงพยาบาลตรัง และเจ้าหน้าที่อบจ.ตรัง ประมาณ 150 คน มีประชาชนจากทุกสาขาอาชีพเดินทางมาฉีดวัคซีนกว่า 4,000 คน และได้เปิดบริการช่องทางพิเศษ drive thru ให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยโรคเรื้อรังหรือจำเป็นต้องใช้รถเข็น หญิงมีครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป และพระสงฆ์ ซึ่งมีผู้ใช้บริการ drive thru จำนวน 131 คน มีการจัดลำดับคิวเข้ารับบริการ ทำให้ภาพรวมการบริการเป็นไปอย่างรวดเร็ว ประชาชนสามารถเดินทางเข้ารับการฉีดวัคซีนได้ก่อนเวลานัดหมาย

ข้อมูลล่าสุด ประชาชนในจังหวัดตรังรับการฉีดวัคซีนเข็มแรกแล้วจากรัฐบาลและที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดซื้อบริการประชาชน จำนวน 286,907 คน คิดเป็นร้อยละ 46.64 ของประชากรเป้าหมาย (643,085 คน ซึ่งจังหวัดตรังได้ปรับจำนวนประชากรเป้าหมายโดยคิดจากจำนวนประชากรในจังหวัดอายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไป และประชากรแฝงในจังหวัดตรัง) ซึ่งสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ภายในจังหวัดตรัง มียอดผู้ป่วยเพิ่มขึ้น จำเป็นต้องเร่งสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ภายในจังหวัด และเตรียมความพร้อมรองรับการเปิดจังหวัดรับการท่องเที่ยว “ตรังแซนด์บ็อกซ์” ระยะที่ 3 โดยจะต้องฉีดวัคซีนให้ได้ร้อยละ 70 ของจำนวนประชากร ถึงจะสามารถเปิดการท่องเที่ยวและสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาจังหวัดตรังได้

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน