X

ตรัง ร.ร.เทศบาลนครตรังตอบรับการฉีดวัคซีนสูง

 

ตามที่รัฐบาลมีนโยบายจะฉีดวัคซีนให้แก่นักเรียน นักศึกษา  เพื่อเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 2 โดยในส่วนของจ.ตรัง คณะกรรมการโรคติดต่อจ.ตรัง มีมติให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรังรวบรวมรายชื่อนักเรียนที่มีอายุตั้งแต่ 12 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ที่อยู่ในสถานศึกษาในระดับมัธยมศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน  รวมทั้งสังกัดอาชีวะศึกษา ครอบคลุมทั้งระดับ ปวช. และปวส. โรงเรียนพระปริยัติธรรม  ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 4 โรงเรียนสอนศาสนา หรือ รร.ปอเนาะ รวมทั้งโรงเรียนสอนศาสนาอิสลามควบคู่กับประเภทสามัญ รวมจำนวน 45,379 คน  โดยวัคซีนจะเดินทางถึงจ.ตรังต้นเดือนตุลาคม และจะเริ่มดำเนินการฉีดได้ในวันที่ 4 ตุลาคม โดยผู้ปกครองจะต้องกรอกเอกสารแสดงความจำนงค์ของรับวัคซีนไฟเซอร์ ก่อนวันที่ 25 กันยายนนี้ ยื่นต่อสถานศึกษา โดยการฉีดจะฉีดเป็นรายสถานศึกษา

ล่าสุด ในส่วนของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครตรัง  ทางด้านผู้ปกครองบางราย  กล่าวว่า โดยรวมผู้ปกครองรู้สึกกังวลใจ ยังไม่อยากให้ลูกฉีดวัคซีน เพราะห่วงความไม่ปลอดภัย  ไม่อยากให้ลูกลอง ไม่รู้ว่าฉีดแล้วจะเป็นอย่างไร ทำให้ทุกคนกังวลใจ โดยเฉพาะคนที่มีลูกเล็ก ถ้าลูกโตไม่น่าห่วงเพราะมีภูมิต้านทานดีกว่า

ทางด้านนายชำนาญ   เรืองมาก ผู้อำนวยการส่วนบริหารการศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักการศึกษา เทศบาลนครตรัง  กล่าวว่า ในส่วนของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครตรัง ซึ่งมีทั้งหมดรวม 8 โรง จากการการสำรวจนักเรียนที่อายุ 12  -18 ปี ที่มีความประสงค์จะฉีดวัคซีน โดยอยู่ในกลุ่มนักเรียนระดับมัธยมต้น – มัธยมปลาย  และนักเรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 แต่อายุครบ 12 ปี  รวมกันทั้งหมด 1,989 คน  จากการสำรวจแจ้งความประสงค์เพื่อขอรับการฉีดวัคซีนจำนวน  98  %  ส่วนกลุ่มที่เหลือไม่ประสงค์จะฉีด เนื่องจากบุตรหลานมีโรคประจำตัว เช่น โรคหัวใจ โรคพาร์กินสัน  เป็นต้น ทำให้ผู้ปกครองรู้สึกกังวล จึงไม่ประสงค์ที่จะให้ฉีด  นอกจากนั้นได้ให้โรงเรียนเร่งทำความเข้าใจกับผู้ปกครอง และนักเรียน เพราะการฉีดวัคซีนเท่านั้น ที่จะทำให้สามารถเปิดเรียนในห้องเรียนได้

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน