X

อบจ.ตรัง สั่งจองซื้อ”ซิโนฟาร์ม”8 หมื่นโดส จากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์แล้ว คาดรอแจ้งยืนยันปลายเดือนนี้

อบจ.ตรัง สั่งจองซื้อ “ซิโนฟาร์ม” 8 หมื่นโดส จากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์แล้ว คาดรอแจ้งยืนยันปลายเดือนนี้ พร้อมสรุปรายชื่อ 6 กลุ่มเป้าหมายรับวัคซีน ให้ “ศบค.ตรัง” เคาะฉีด
.
เมื่อเวลา 08.00 น. วันที่ 14 มิถุนายน 2564 นางสุภมาส ศรมณี ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ผู้รับมอบหมายดำเนินการจากนายบุ่นเล้ง โล่สถาพรพิพิธ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ร่วมกับนายแพทย์ตุลกานต์ มักคุ้น นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลตรัง ในฐานะโฆษกศบค.ตรัง ได้ทำการลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ขอรับการจัดสรรวัคซีนโควิดตัวเลือก ซิโนฟาร์ม ผ่านหน้าเว็บไซด์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ https://vaccine.cra.ac.th เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยหลังจากนี้รอรับการแจ้งยืนยันจัดสรรวัคซีนจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ซึ่งคาดว่าจะได้รับการยืนยันปลายเดือนมิถุนายนนี้
.
ทั้งนี้ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ มีขั้นตอนการดำเนินการ หลังจากนี้ คือ ตรวจสอบคุณสมบัติและจัดสรรโควตาการกระจายวัคซีนให้กับองค์กรและหน่วยงานที่ขอรับการจัดสรรวัคซีน ระยะเวลา 5 วันทำการ นับจากวันที่ลงทะเบียน และแจ้งผลการอนุมัติจำนวนวัคซีนที่ได้รับการจัดสรรให้อบจ.ตรัง ทราบผ่านอีเมลที่กรอกข้อมูลไว้ หลังจากนั้นนัดทำสัญญาพร้อมชำระเงิน ตามเงื่อนไขข้อตกลง และอบจ.ตรัง ต้องอัพโหลดรายชื่อผู้เข้ารับการฉีดวัคซีนเข้าสู่ระบบของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยจะจัดส่งวัคซีนไปยังโรงพยาบาลตรัง ซึ่งผู้ที่มีรายชื่อจะเข้ารับการฉีดวัคซีนที่โรงพยาบาลตรังและสถานที่ที่เหมาะสม
.
โดยในระหว่างนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ได้บูรณาการทำงานร่วมกับ ศบค. จังหวัดตรัง ในการกำหนดกลุ่มเป้าหมายที่จะได้รับการฉีดวัคซีน ออกเป็น 6 หมวด ประกอบด้วย
.
1. แม่ค้า พ่อค้าในตลาด ร้านอาหาร ร้านเสริมสวย
2. กลุ่มขนส่งสาธารณะ เช่น คนขับรถเมล์ ขับรถประจำทาง วินรถจักรยานยนต์
3. กลุ่มผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น ท้องที่
4. เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และอาสาสมัครที่ยังไม่ได้ฉีด เช่น อสม. /อพม.(อาสาพัฒนาสังคม) กู้ชีพ / กู้ภัยทุกกลุ่ม
5 .ครูในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
6. กลุ่มผู้ประกอบการท่องเที่ยวตรัง เช่น คนเรือ มัคคุเทศก์ พนักงานโรงแรม
นายบุ่นเล้ง โล่สถาพรพิธ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง กล่าวว่า หลังจากทุกภาคส่วนช่วยสนับสนุนอบจ.ตรัง รวบรวมข้อมูล ครบ 40,000 รายแล้ว จะต้องนำเข้าคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตรัง เพื่อพิจารณา เป็นมติจาก ศบค.จังหวัดตรัง ส่วนวัน เวลาในการฉีด และสถานที่ฉีด จะแจ้งให้ทราบหลังจากได้รับการจัดสรรวัคซีนจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ การบริหารจัดการฉีดวัคซีน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง ร่วมกับโรงพยาบาลตรัง เป็นผู้ดำเนินการฉีดวัคซีน เพื่อบริการประชาชนโดยไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน