ตรัง “เปิดเรือนจำชั่วคราวเหรียงห้อง” เป็นพื้นที่กักตัวผู้ต้องขังใหม่อยู่ระหว่างรอผลSWABตรวจเชื้อ

เรือนจำจังหวัดตรัง เปิดเรือนจำชั่วคราวเหรียงห้อง เป็นพื้นที่กักตัวผู้ต้องขังเข้าใหม่ที่มีความเสี่ยงสูง ขณะที่ ผู้บัญชาการเรือนจำมีความมั่นใจในเรือนจำจังหวัดตรังจะไม่มีผู้ติดเชื้ออย่างแน่นอน

นายภักดี แก้วเนียม ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดตรัง กล่าวว่า เนื่องจากปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั้งในต่างประเทศและในประเทศยังมีความรุนแรง และขยายวงกว้างเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ โดยเฉพาะจังหวัดตรังกำลังแพร่ระบาดเป็นวงกว้าง ซึ่งขณะนี้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ได้แพร่ระบาดเข้าไปในเรือนจำจังหวัดตรัง โดยตรวจพบในผู้ต้องขังเข้าใหม่ จำนวน 1 ราย
ทั้งนี้ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ โดยความเห็นชอบของศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กรมราชทัณฑ์ (ศบค.รท.) สั่งการให้เรือนจำจังหวัดตรังแยกกักโรคผู้ต้องขังเข้าใหม่ไว้ในพื้นที่เรือนจำชั่วคราวเหรียงห้อง สำหรับเป็นพื้นที่ในการแยกขังและเฝ้าสังเกตอาการของผู้ต้องขังที่เป็นกลุ่มเสี่ยงสูง เพื่อเป็นมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เข้าสู่เรือนจำ ซึ่งส่วนใหญ่มาจากผู้ต้องขังเข้าใหม่

ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดตรัง ได้กล่าวอีกว่า เรือนจำจังหวัดตรังได้นำเรื่องนี้เข้าประชุมในคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดตรังเรียบร้อยแล้ว ซึ่งเรือนจำจังหวัดตรังได้เปิดเรือนจำชั่วคราวเหรียงห้อง ไว้เป็นการเฉพาะผู้ต้องขังที่ยังไม่ได้รับการตรวจหาเชื้อ ผู้ต้องเข้าใหม่ที่ผลการตรวจSwab ยังไม่ทราบผล และผู้ต้องขังจากศาลที่ยังไม่ได้รับการตรวจ นำไปควบคุมกักโรคที่เรือนจำชั่วคราวเหรียงห้อง เมื่อทราบผลถ้าเป็นลบจะนำเข้าควบคุมเรือนจำจังหวัดตรัง ถ้าผลเป็นบวก ส่งโรงพยาบาลตรังทำการรักษาทันที และผู้ต้องขังร่วมห้องกักโรค จะติดตามอาการและตรวจ Swab ถ้าไม่พบเชื้อจะกักตัว 21วัน หากป่วยส่งเข้ารับการรักษาตัวทันที ส่วน 1 คน ที่ติดเชื้อขณะนี้ได้หายดีแล้ว แต่ก็ยังกักตัว 14 วัน เรือนจำจังหวัดตรังมีความมั่นใจว่าในเรือนจำจังหวัดตรังจะไม่มีผู้ติดเชื้ออย่างแน่นอน

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน