ตรัง ที่ประชุมคกก.ควบคุมโรคติดต่อ พิจารณารง.ถุงมือยางขอเปิดการผลิต-ซีพี ขอเปิดบริการ 7-11 ตลอด 24 ชม.

ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตรัง ครั้งที่ 15  ที่ประชุมเสนอเรื่องพิจารณา 5 ประเด็น คือ การเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 การบริหารจัดการวัคซีนโควิด-19 จังหวัดตรัง การขอขยายโรงพยาบาลสนามแห่งที่ 6 การขอหารือ เรื่อง ขออนุญาตเปิดดำเนินการของบริษัทศรีตรังโกลฟ์ และเรื่อง CP ALL ขอความอนุเคราะห์ผ่อนปรนให้ร้านสะดวกซื้อเปิดดำเนินการได้ 24 ชั่วโมง

(11 มิ.ย.2564) นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง พร้อมด้วยนายไพบูลย์ โอมาก นายภูวนัฐ สมใจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ร่วมเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตรัง ครั้งที่ 15 /2564 ณ ห้องพระยารัษฎา ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดตรัง
จากสถานการณ์ในประเทศไทยพบผู้ติดเชื้อสะสมจากการระบาดในระลอกใหม่ 153,685 ราย โดยจำนวนผู้ติดเชื้อรายวันในประเทศมีจำนวนเพิ่มขึ้น ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 2,662 ราย สถานการณ์ในจังหวัดตรัง ระลอกใหม่มีรายงานการตรวจหาเชื้อสะสมจำนวน 18,082 ราย ยืนยันผู้ป่วยติดเชื้อ จำนวน 1,249 ราย ผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่ได้รับเชื้อจากผู้ป่วยยืนยันซึ่งเป็นคนใกล้ชิด และผู้ที่ต้องทำงานในที่ชุมชนหรือสถานที่แออัดในโรงงานและสถานประการ ช่วง 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา การสัมผัสผู้ติดเชื้อในสถานที่ทำงานเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นจึงต้องเน้นการสอบสวนการควบคุมโรคในแหล่งดังกล่าว เช่น การแยกผู้ป่วยเข้าสู่กระบวนการรักษา การค้นหาผู้สัมผัสให้ได้ครอบคลุม และแยกผู้สัมผัสโดยใช้มาตรการ Bubble and Seal ในสถานประกอบการ เพื่อควบคุมการแพร่เชื้อให้อยู่ในวงจำกัดรวมทั้งสื่อสารให้ประชาชนปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด โดยที่ประชุมรายงานการลงนามบันทึกข้อความตกลง (MOU) ความร่วมมือมาตรการป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 ระหว่างจังหวัดตรังกับ 4 โรงงานอุตสาหกรรมแบบมีส่วนร่วม

นอกจากนี้ที่ประชุมเสนอเรื่องพิจารณา 5 ประเด็น คือ การเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 การบริหารจัดการวัคซีนโควิด-19 จังหวัดตรัง การขอขยายโรงพยาบาลสนามแห่งที่ 6 การขอหารือ เรื่อง ขออนุญาตเปิดดำเนินการของบริษัทศรีตรังโกลฟ์ และเรื่อง CP ALL ขอความอนุเคราะห์ผ่อนปรนให้ร้านสะดวกซื้อเปิดดำเนินการได้ 24 ชั่วโมง

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน