พช.ตรัง พิจารณาพื้นที่ริมทางรถไฟ พัฒนาสู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

พช.ตรัง ลงพื้นที่อำเภอเมืองตรัง ร่วมพิจารณาตรวจสอบพื้นที่เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ร่วมกับผู้แทนการรถไฟแห่งประเทศไทยในพื้นที่

 

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2564 เวลา 09.30 น. นายสริห์ หอมหวล พัฒนาการจังหวัดตรัง พร้อมด้วย นางสาววะดี จักรราช ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน และ นายคำแหง ศรีปล้อง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ พร้อมทั้ง นายสุนทร พูลแก้ว สารวัตรแขวงบำรุงทางทุ่งสง นายสุวรรณ เสนาะจิตต์ สารวัตรแขวงบำรุงรักษาอาณัตสัญญาณทุ่งสง นายทะนงศักดิ์ บรรทัด ผู้ช่วยสารวัตรแขวงเดินรถทุ่งสง ร่วมพิจารณาตรวจสอบพื้นที่ บริเวณสองข้างทางของการรถไฟฯ ณ บริเวณที่หยุดรถนาป้อ ตำบลควนปริง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง ระหว่างสถานีตรัง -กันตัง เพื่อดำเนินการในโครงการ พัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือของกรมการพัฒนาชุมชน กับ การรถไฟแห่งประเทศไทย ในการสร้างสรรค์สิ่งดีงามให้เห็นคุณค่าตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และทฤษฎีใหม่ให้ประจักษ์ ทั้งยังช่วยให้ผู้ยากไร้ ได้เข้าทำประโยชน์ในที่ดิน ก่อให้เกิดรายได้และความมั่นคงในชีวิต

ทั้งนี้ ทางด้านผู้แทนการรถไฟแห่งประเทศไทยในพื้นที่ ได้ร่วมในการพิจารณาตรวจสอบพื้นที่เบื้องต้น ลักษณะกายภาพพื้นที่เป็นที่โล่ง และมีถนนเชื่อมต่อปัจจุบันไม่มีผู้บุกรุกในพื้นที่ พร้อมให้การสนับสนุนพื้นที่ จำนวน 3 ไร่ ในการดำเนินโครงการดังกล่าว และจะเสนอให้ผู้บริหารการรถไฟแห่งประเทศไทยเห็นชอบ เพื่อจะได้ดำเนินการในขั้นตอนต่อไป.

 

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน