ตรัง 43 โรงงาน ร่วมกับจ.ตรัง ลงนาม MOU มาตรการ Bubble and seal ป้องกันโควิด-19

ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง  ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือการนำมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในโรงงานอุตสาหกรรมแบบมีส่วนร่วม 

วันนี้(10 มิถุนายน 2564 ) นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง  เป็นประธานการลงนามทำบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือการนำมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในโรงงานอุตสาหกรรมแบบมีส่วนร่วม (Bubble and seal) ระหว่างจังหวัดตรัง กับผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดตรัง ณ ห้องนครินทร์ (ชั้น 1) โรงแรมเรือรัษฎา อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

ตามที่จังหวัดตรังได้เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่ต่างๆ รวมถึงในสถานประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง และส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในโรงงานอุตสาหกรรม ลดการปิดโรงงานอุตสาหกรรม ลดการขาดรายได้ของผู้ใช้แรงงาน ลดผลกระทบต่อผู้ประกอบการและควบคุมไม่ให้แพร่กระจายสู่ชุมชน จังหวัดตรังและผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดตรัง ได้ตกลงร่วมกันเพื่อดำเนินการภายใต้กรอบแนวทางการดำเนินงาน อาทิ การปฎิบัติการ Bubble and Seal การแยกและรักษาพนักงานที่ป่วยหรือมีอาการติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบน การตรวจระดับภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และการสนับสนุนให้พนักงานใช้มาตรการ DMHTTA

ซึ่งในวันนี้ มีหน่วยงานภาคราชการและเอกชน ประกอบด้วย จังหวัดตรัง โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรัง อุตสาหกรรมจังหวัดตรัง ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทีอาร์พีเอช และผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรม ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง MOU ว่าด้วยความร่วมมือมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในโรงงานอุตสาหกรรมแบบมีส่วนร่วม Bubble and Seal โดยมีสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตรัง พร้อมด้วยหัวหน้าสำนักงานจังหวัดตรัง ร่วมเป็นพยาน และมีสถานประกอบการเข้าร่วมลงนามในครั้งนี้จำนวน 43 ราย

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน